Akreditační komise u dvou oborů již netrvá na omezení akreditace

04.02.2015 00:00

Akreditační komise měla k zabezpečení oborů fakulty dříve významné připomínky. Viz zde a zde.

Nyní konečně přestala u dvou oborů trvat na omezení akreditace. Zápis viz zde. Bohužel ani tak není hodnocení zajštění oborů a kvality předložených materiálů pro fakultu potěšující:

Obor Ekonomická analýza:

AK konstatuje pozitivní změny, které škola v daném oboru učinila, a dále již netrvá na svém návrhu na omezení akreditace studijního oboru. Zdůvodnění:
1) Povinný předmět Finanční trhy a měnová politika, který zabezpečoval profesor, jehož úvazky na všech pracovištích přesahovaly dva plné úvazky, nyní zabezpečuje profesor Fakulty financí a účetnictví s odpovídající publikační činností a pouze jedním úvazkem na VŠE.
2) AK požadovala předložit informace v rozsahu formuláře G o novém vyučujícím, který přednáší povinný předmět Mikroekonomie III. Formulář G byl AK předložen, vyučující splňuje požadavky AK. 
3) AK požadovala předložit sylaby nově zařazeného povinného předmětu Aplikované kvantitativní metody II v rozsahu formuláře D. Formulář D byl AK předložen, AK má výhrady k obsahu předmětu a odbornému zaměření přednášejícího, které se přímo nevztahuje k přednášenému předmětu.
4) AK požadovala vyjasnit, zda povinný předmět Makroekonomie III, který byl původně součástí studijního plánu, bude i nadále vyučován. Bylo podáno ujištění, že tento předmět je stále součástí studijního plánu a současně byl doručen formulář D.
5) AK požadovala, aby škola předložila v současnosti platný studijní plán v rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci. Studijní plán byl předložen. V této souvislosti AK konstatuje, že nemá k dispozici aktuální G - listy vyučujících, takže u řady z nich není zřejmé, do kdy mají platnou pracovní smlouvu a u jedné přednášející není jasné, kolik má v současnosti pracovních úvazků a v jakém rozsahu.
6) AK požadovala, aby škola v rámci přijímacího řízení nebo v podmínkách pro přijetí dala budoucím studentům jasně na vědomí, že některé předměty studijního programu v češtině budou vyučovány v anglickém jazyce. Fakulta potvrdila, že tato informace je obsažena ve Vyhlášce o přijímacím řízení probíhajícím v příslušném akademickém roce na Národohospodářské fakultě.
AK žádá ke dni 1. září 2015 předložit následující aktuální informace, které budou validní pro akademický rok 2015/16, v kvalitě a struktuře, která je dána standardy AK: a) studijní plán rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci
obsahující jména všech přednášejících a cvičících s označením „přednášející“, „cvičící“ b) aktuální G-listy všech vyučujících ve studijním oboru, c) charakteristiky všech studijních předmětů ve formě D - listů.

Obor Hospodářská politika:

AK konstatuje pozitivní změny, které škola v daném oboru učinila, a dále již netrvá na svém návrhu na omezení akreditace studijního oboru.
Zdůvodnění:
1. U povinných předmětů Mikroekonomie II a Makroekonomie II, ze kterých vychází SZZk z ekonomie, byl vyučujícímu navýšen úvazek na 0,7. V současnosti je však tento vyučující také rektorem soukromé VŠ, což není v rozporu se standardy AK, nicméně největší veřejná ekonomická VŠ by měla být schopna tyto klíčové ekonomické předměty plně zabezpečit kvalifikovanými pracovníky z vlastních řad.
2. Povinný předmět Finanční trhy a měnová politika, který zabezpečoval profesor, jehož úvazky na všech pracovištích přesahovaly dva plné úvazky, nyní zabezpečuje profesor Fakulty financí a účetnictví s odpovídající publikační činností a pouze jedním úvazkem.
3. Povinný předmět Makroekonomická analýza, jehož přednášející působil na VŠE pouze v rozsahu 0,2 úvazku a neměl k předmětu relevantní publikace, je nyní zabezpečen profesorem s plným úvazkem z Národohospodářské fakulty a polovičním
úvazkem na jiné VŠ.
4. Povinný předmět Ekonomie životního prostředí a ekologická politika, který byl zajišťován přednášejícím zaměstnaným na VŠE pouze na dohodu, je nyní přednášen docentem zaměstnaným na VŠE na plný úvazek a na malý úvazek na jiné VŠ.
5. Ve vyjádření vysoké školy z 31. 10. 2014 nebylo uvedeno personální zabezpečení povinného předmětu Economic Theory of Politics (z důvodu, že jde o předmět bez přednášky, probíhají pouze cvičení), nicméně dle údajů uvedených v aktualizaci kontrolní zprávy ze září 2014 byl předmět zajišťován dvěma vyučujícími bez Ph.D., přičemž jeden působil na VŠE na dohodu (do prosince 2014) a druhý neměl relevantní publikace ke studijnímu předmětu. Vyučující byli nahrazeni
vyučujícími s vědeckou hodností, plným pracovním úvazkem na VŠE a 75 % úvazkem na jiné VŠ resp. pouze plným pracovním úvazkem na VŠE. Druhý však publikuje k jiné problematice, navíc přehled publikací v G-listu není uveden v obvyklé formě plné bibliografické reference. Výhrady AK proto trvají.
6. Povinný předmět Ekonomie státních zásahů je stále zajišťován vyučujícím, který publikuje k jiné problematice, navíc přehled publikací v G-listu není uveden v obvyklé formě plné bibliografické reference. Výhrady AK proto trvají.
7. Přestože je garant oboru publikujícím odborníkem v oblasti hospodářské politiky, byl uváděn pouze u diplomového semináře a na výuce se jinak nepodílel. Došlo ke změně, garant je nyní přednášejícím povinného předmětu Makroekonomická analýza.
AK žádá ke dni 1. září 2015 předložit následující aktuální informace, které budou validní pro akademický rok 2015/16, v kvalitě a struktuře, která je dána standardy AK: a) studijní plán rozsahu formuláře C žádosti o akreditaci obsahující jména všech přednášejících a cvičících s označením „přednášející“, „cvičící“ b) aktuální G-listy všech vyučujících ve studijním oboru, c) charakteristiky všech studijních předmětů ve formě D-listů.

 

—————

Zpět