Akreditační komise přerušila jednání u dalšího navazujícího oboru

15.04.2015 00:00

Akreditační komise v minulosti navrhovala omezení akreditace navazujících oborů fakulty. U dvou oborů se fakultě podařilo ji přesvědčit, aby na omezení již netrvala.

Nyní akreditační komise zhodnotila další dva obory:

Obor Regionalistika a veřejná správa:

Projednávání žádosti je přerušeno. AK požaduje vyjasnit náplň SZZk z oboru veřejné správy vzhledem k zastoupení studijních předmětů z oblasti práva ve studijním plánu. AK též požaduje doložit publikační činnost vyučujících právních předmětů v oblasti těchto předmětů. AK dále požaduje posílit výuku environmentální problematiky, doplnit chybějící anotaci předmětu Projektový management (formuláře D žádosti o akreditace) a vyjasnit, zda studijní předměty, které cvičící předmětu Politika územního rozvoje uvádí ve formuláři G, jsou součástí studijního plánu. AK dále požaduje doplnění informací o zajištění perspektivy garantování studijního oboru s ohledem na dlouhodobý rozvoj studijního oboru.

Obor Hospodářské a politické dějiny 20. století:

AK bere zprávu na vědomí.

 

—————

Zpět