Česká pozice: Spor na VŠE: Omluví se rektor Hindls za vedení Národohospodářské fakulty?

10.12.2013 00:00

Tento den vyšel článek na České pozici o předžalobní výzvě, kterou podali na VŠE David Lipka a Daniel Šťastný.

—————

Zpět