Česká televize: Další protest proti vedení NF VŠE

22.04.2013 18:34

Česká televize vysílala několik zpráv o novém studentském protestu proti děkanovi Miroslavu Ševčíkovi.

Zprávy v 10 hod. Čas 4:45.

Zprávy v 18:30. Čas 4:56.

—————

Zpět