David Lipka odchází z fakulty

21.06.2013 00:00

David Lipka je jedna z hlavních postav původní kauzy děkana Miroslava Ševčíka. Tento den dal výpověď:

V Praze dne 21. června 2013 
 
Výpověď z pracovního poměru
 
Vážený pane děkane,
 
na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze jsem na základě pracovní smlouvy zaměstnán v pracovním poměru jako odborný asistent.
 
V souladu s ustanovením paragrafu 50, odst. 3 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění tímto dávám výpověď ze shora uvedeného pracovního poměru. Důvody pro mnou tímto danou výpověď jsou následující:
 
1. Politiku řízení Národohospodářské fakulty, kterou Vy společně s ostatními členy Vámi určeného „užšího vedení“ praktikujete, pokládám za zcela netransparentní a dlouhodobě nekoncepční; 
2. V současnosti existující systém odměňování pokládám za zcela nepřehledný a zvýhodňující úzkou skupinu Vašich podporovatelů;
3. Formu a způsob komunikace jak profesního, tak soukromého charakteru, kterou Vy a Vámi určené „užší vedení“ volíte, pokládám za naprosto nepřiměřenou;
4. Selektivní uplatňování pravidel vedoucím KIE Dr. Miroslavem Zajíčkem vzhledem k mé osobě, porušující zásady rovného zacházení, které je Vámi tolerováno, pokládám za nepřijatelné;
5. Vulgární způsob vyjadřování vedoucího KIE Dr. Miroslava Zajíčka vůči mé osobě i dalším členům akademické obce, opakovaně se objevující v pracovněprávní emailové komunikaci i při osobních setkáních, pokládám za netolerovatelné;
6. Vámi vytvořené a utužované pracovní prostředí na NF považuji za naplněné obavami, strachem a nedůvěrou.
 
S ohledem na zákoník práce pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby dne 31. 8. 2013.
 
 
David Lipka, Ph.D.
 
Cc na vědomí:
Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, Ph.D., MA, vedoucí Katedry institucionální ekonomie
Ing. Jeanette Franková, tajemnice Národohospodářské fakulty
Prof. Ing. Richard Hindls, Dr.Sc., rektor Vysoké školy ekonomické v Praze
 

—————

Zpět