Děkan neslušně napadl studentku

20.02.2013 17:00

Po zasedání vědecké rady Národohospodářské fakulty se na chodbě fakulty dále živě diskutovalo ještě několik hodin. Několikrát skrz hlouček diskutujících prošel i děkan Miroslav Ševčík. To, co se stalo při jednom průchodu, popisuje Ján Selep, člen fakultního akademického senátu, ve svém dopisu:

Ďalším z Vašich skutkov, ktoré pokladám za absolútne neprípustné, je Váš výrok zo dňa 20.2.2013, kedy ste po neochote diskutovať s Ing. Miroslavom Svobodom reagoval na poznámku Bc. Hany Smrčkovej "je nejlepší utéct diskusi" slovami "Když Vás mám vedle sebe, tak opravdu vy byste si mohla vymyslet, že jsem Vás třeba i ošahával!". Výrok môžem reprodukovať veľmi presne, pretože medzi vyše desiatkou divákov som stál i ja. Ani vzhľadom na incident medzi Vami a Bc. Hanou Smrčkovou (Zápis ze dne 4.2.2013 z předání listu členům akademické obce, 2013), nedokážem pochopiť na akom základe môže dekan NF povedať tieto slová študentke. Ak Vás niekedy Bc. Hana Smrčková krivo obvinila zo sexuálneho obťažovania, navrhujem Vám podať trestné oznámenie. Keďže ste nikdy nič také ani len nespomenul, ďalšie neriešenie týchto slov považujem za dobrú vôľu študentky Smrčkovej.

 

—————

Zpět