Děkanovi pomvědi podporují děkana

08.02.2013 21:32

Dva studenti, kteří děkanovi Miroslavu Ševčíkovi pomáhají jako pomocné vědecké síly, napsali dopis do Parlamentních listů

 

Vážená redakce Parlamentních listů,

v reakci na Váš článek zveřejněný dne 6. 2. 2013 s názvem: "Vzpoura proti ekonomu Ševčíkovi: Studentky si prý stěžují" jsme se rozhodli se na Vás obrátit. Jako studenti Národohospodářské fakulty jsme shledali ve Vašem článku řadu nesrovnalostí.

Události posledních měsíců jsou dle našeho názoru tendenčně prezentovány a některá tvrzení jsou velmi zavádějící. Situace je podporována a eskalována úzkým okruhem lidí. Jako studenti se cítíme článkem zveřejněným na stránkách Parlamentních listů a článkem na serveru Česká pozice poškozeni.

Pokud víme, nikdo z nespokojených učitelů dosud nepodal výpověď. Z listopadového zasedání AS NF (kterému jsme byli osobně přítomni) jasně vyplynulo, že odvolání pana Dr. Lipky bylo pouze z manažerské pozice, kdy se děkan neztotožňoval s rozdělováním financí v rámci katedry, za které nese děkan odpovědnost. Dr. Lipka nadále vykonává na naší fakultě pedagogickou a vědeckou činnost.

V článku uvádíte, že pan děkan odmítl všechny požadavky studentek k formátu schůzky, což není pravdivé tvrzení. Dle dostupných informací učinil pan děkan vstřícný krok a navrhnul, že po individuálních schůzkách přistoupí na formát setkání navrhovaný studentkami. To, že na tento návrh studentky nakonec nepřistoupily, je věc druhá. Přítomnost pana proděkana či pana předsedy AS NF, dle našeho názoru jenom dokládá serióznost s jakou pan děkan ke schůzce přistupoval. Neshledáváme nic nestandardního na předvolání studentek k děkanovi v případě, kdy obdržel od ostrahy VŠE hlášení o napadení jednoho z členů.

Jsme rádi, že ještě před medializováním celé této záležitosti, jsme byli s dalšími studenty vyjádřit podporu v této věci panu děkanovi osobně.

Jan Kozák, Štěpán Pekárek

—————

Zpět