Dopis Petra Koblovského fakultnímu senátu

24.03.2013 00:00

Petr Koblovský napsal dopis senátorům fakultního akademického senátu. Vyjadřuje se zejména ke zneužití jeho osobní korespondence.

—————

Zpět