Dopis Petra Koblovského vědecké radě NF

18.02.2013 16:00

Vědecké radě Národohospodářské fakulty napsal dopis Petr Koblovský, člen katedry institucionální ekonomie.

Ukazuje v něm, jak špatné vedení fakulty děkanem Miroslavem Ševčíkem je v rozporu s dlouhodobým záměrem fakulty. Jak bude mít za následek "pokles kvality studia, množství nabízených kurzů i úrovně studentských prací".

Nejde o žádná vágní prolhášení. Petr Koblovský to všechno dokládá čísly a fakty!

 

 

—————

Zpět