Dopis prof. Šímy administrativním pracovnicím fakulty

31.10.2013 00:00

Prof. Šíma napsal reakci na dopis, který některé administrativní pracovnice poslaly senátorům celoškolského akademického senátu:

Milé administrativní pracovnice NF VŠE,
 
před pár dny jsem si přečetl dopis, který jste zaslaly 16.10. 2013 AS VŠE. Popravdě - a nejsem sám, jak je vidět i z reakce senátorů - jsem zděšen tónem, jakým se vyjadřujete, i obsahem vašeho sdělení.  K sepsání těchto řádek mne však nevede ani tón dopisu (na to jsem si za poslední dobu na NF zvykl), ani to, že není běžné, aby administrativní pracovnice takto psaly senátorům (na to si teprve těžce zvykám a asi nezvyknu), ale velmi mne pobouřilo vaše tvrzení o "útočných, neověřených a  lživých obviněních senátora Svobody, který v rozporu s morálkou a dobrými mravy svým jednáním na půdě AS VŠE zcela nepřijatelným způsobem vystupuje proti zájmům většiny NF." Dle vás se prý jedná o součást pokusu "cíleně rozvracet fakultu, ničit příznivé pracovní a studijní podmínky, který byly děkanem Ševčíkem a vedením NF vytvořeny."
 
Jsem si jist, že většina z vás se stydí za to, co podepsala. Nepíšete totiž o cizím člověku, ale o bývalém proděkanovi fakulty, díky němuž se NF změnila dramaticky k lepšímu; on byl několik let hybatelem průlomových změn, jež oceňovali nejen studenti fakulty; jeho práce je samozřejmě též dlouhodobě vysoce hodnocena mimo fakultu. To však není nejdůležitější. Důležité je, že většina z vás roky s panem ex-proděkanem a senátorem spolupracovala, znáte ho tedy dobře a samy víte, jakým způsobem jedná, pracuje a vystupuje; víte, že byste těžko hledaly člověka pracovitějšího a pečlivějšího; člověka slušnějšího a kultivovanějšího v projevu a chování. 
 
Je proto naprosto skandální, co jste si o něm dovolily napsat! 
 
Jelikož vím z osobní zkušenosti, že většina z vás má ráda svou práci, dělá ji dobře a takovéto dopisy běžně nepíše, jde tu zjevně o něco jiného než vaše údajné skupinové rozhořčení nad morálními kvalitami senátora Svobody.  (Tuto mou domněnku potvrzuje i to, jak se vyjadřujete "neoficiálně".)  
 
Normalizační tón textu dopisu a jeho agresivita napovídá mnoho o tom, kdo jej sepsal. Umím si živě představit situaci, jak je vám dopis předložen k podepsání a vy si při tom vzpomenete, co se stalo s lidmi, kteří během minulého roku obdobné dopisy, jež kolegy z fakulty křivě osočovaly a volaly po "klidu na práci", odmítli podepsat. 
 
Milé dámy, uvědomte si však, prosím, že podepsání takovéhoto dopisu jde daleko - daleko! -  za hranici vyjádření přirozené loyality děkanovi fakulty. Loyalita je pro fakultní administrativu jistě věcí patřičnou. Váš dopis je však formou i obsahem něčím jiným. Je to hanopis jdoucí za hranice slušnosti. Silně připomíná doby dávno minulé, ukazuje na lidskou malost a dokládá, že jsou stále tací, kdož jsou kvůli malicherným důvodům ochotni vědomě lhát a urážet druhé. 
 
Vím, že navzdory tvrzení ve Vašem dopise je situace na NF silně nenormální a staví člověka před komplikovaná rozhodnutí. Kdybyste se však v budoucnosti vyvarovaly obdobných křivých obvinění pana senátora Svobody a dalších kolegů, jimž všichni na fakultě za mnohé vděčíme, byl by to - více než opakované hromadné podepisování dopisů normalizačního střihu - znak vaší profesionality i obyčejné lidské slušnosti.
 
 
prof. Josef Šíma, Ph.D.
KIE VŠE
 
 
- v kopii senátorům a členům akademické obce VŠE

—————

Zpět