Drastický pokles hranice pro přijetí do bakalářského studia

17.06.2014 00:00

Zatímco ještě loni Národohospodářská fakulta vyhlásila jako percentil postačující pro přijetí hodnotu 70, letos je to hodnota 50.

To je nejrazantnější pokles v historii fakulty.

Pro srovnání:

Rok 2010: 80

Rok 2011: 77

Rok 2012: 73

Rok 2013: 70

Rok 2014: 50

—————

Zpět