Důkaz o plánu na likvidaci nepohodlných

12.11.2013 13:00

Tento den doc. Schwarz odešel z vědecké rady Národohospodřáské fakulty. Text jeho dopisu staí celou kauzu děkana Ševčíka do nového světla! Podívejte se na část dopisu:

"Před říjnovým zasedáním Akademického senátu NF VŠE v roce 2012 jsem M. Ševčíka na jeho žádost navštívil večer doma. Šel jsem tam se snahou přispět k uklidnění stále vyhrocenější situace na fakultě. Pan děkan Ševčík mě tehdy informoval o svém plánu odstranit naše mladší kolegy včetně doc. D. Šťastného, tehdejšího proděkana pro pedagogiku. ... Od této chvíle jsem se všemožně pokoušel přesvědčit svého nástupce, aby od svého destruktivního projektu upustil. Bohužel, neúspěšně, protože ten prostřednictvím úkladných metod a pod záminkou zinscenovaných obvinění zahájil před rokem proces „očisty fakulty“, v němž dodnes pokračuje."
 
Ta událost se podle Jiřího Schwarze odehrála před zasedáním fakultního akademického senátu v říjnu 2012. To je v době, kdy ještě mnoho "mladých" učitelů vůbec proti děkanovi Ševčíkovi nevystupovalo kriticky - například Daniel Šťastný poprvé kritizoval děkana Ševčíka až v únoru 2013 kvůli jeho výslechu protestujících studentek.
Třetí dějství kauzy "Zánik opozice" tedy nezačalo kvůli kritice která zazněla na akademickém senátu. Zdá se, že to byl již dopředu připravený děkanův plán! Svědectví Jiřího Schwarze je tady důležité - v té době totiž jednoznačně patřil k "Ševčíkovým lidem", takže byl u zdroje.
 
Co udělali ti "mladší kolegové", že se je děkan Ševčík rozhodl odstranit? Čím se stali nepohodlní, dřív než to sami mohli tušit? Bylo to jen proto, že jsou mladí? Na fakultě jsou ale i jiní mladí a ty nikdo nelikvidoval. Nebo měli jiné názory na směrování fakulty než děkan Ševčík? Proč to ale neřešil jako normální manažer? Připomínáme, co tedy děkan Miroslav Ševčík prováděl v rámci snahy o odstavení nepohodlných "mladších kolegů":
  • Vedením katedry institucionální ekonomie pověřil a náslědně jmenoval Miroslava Zajíčka, který uráží senátory celoškolského senátu (a je první případem pro etickou komisy školy). Kterému většina katedry odešla. Který nejprve slíbil zachování vedlejší specializace Ekonomie a psychologie, aby ji pak zrušil. Který neumí vycházet s podřízenými.
  • Nepokoje na katedře institucionální ekonomie vyřešil pomluvou, že tamní učitelé měli "nadstandardní finanční benefity".
  • Skandálně vyslýchal studentky, které proti němu protestovaly, a jednu i slovně neslušně napadl.
  • Když k celé kauze zasedal celoškolský senát, děkan ho o tom informoval manipulativně a lživě.
  • K diskreditaci oponentů používal jejich soukrom ou korespondenci (zde a zde).
  • Studentům, kteří kritizovali jeho kroky, začal vyhrožovat soudem, pomocí známého advokáta.
  • Doktorandovi, který ho kritizoval, odmítl dát diplom a vyhodil ho ze studia. Když rektor toto rozhodnutí zrušil, odmítl se děkan podřídit. Ustoupil až po několika týdnech. Aby zakryl svoje pochybení, začal pomlouvat dokonce i učitele kteří už ze školy odešli.

Nejspíš na toto se vztahuje další část dopisu Jiřího Schwarze, kde se popisuje situace na fakultě:

"Děkan Ševčík tak z fakulty vytvořil pracoviště připomínající normalizační období. Místo, kde se lidé veřejně nebaví, ba ani nezdraví z obavy před nařčením z paktování se s „rozkladnými živly“ a ze strachu z vypadnutí ze seznamu děkanovi loajálních osob a z následného nesmlouvavého procesu, jimž si prošli jeho odpůrci, ať skuteční či domnělí. Fakulta se stala místem, kde zaměstnanci fakulty musí podepisovat vedením připravené a schválené dopisy veřejně odsuzující „odpůrce režimu“, a pak i veřejně prohlašovat, že to opravdu tak cítí (a následně tyto „odpůrce režimu“ soukromě obtelefonovávat s omluvou, že to „ze strachu museli udělat“). Akademické pracoviště se opět stalo místem, kde vyučující radí studentům, aby jistá jména nevyslovovali, nechtějí-li mít problémy. Přeměnilo se v místo, kde si děkan kupuje podporu a neloajalitu trestá promyšlenou likvidací, v místo intrik a lží, které se nekonečným omíláním stávají „oficiální pravdou“ a někteří - nejspíše včetně samotného děkana - tomu i věří."

—————

Zpět