Hospodářské noviny: Spor na VŠE se mění v bitvu advokátů

11.06.2013 00:00

K poslednímu dění na škole vyšel článek v Hospodářských novinách a na ihned.cz:

Dva renomovaní pražští právníci vedou souboj na půdě Vysoké školy ekonomické. Na jedné straně stojí advokát Tomáš Sokol, kterého si najal děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík. Proti němu je Robert Pelikán, který se rozhodl zastupovat tři studenty a jednoho učitele, po kterých děkan žádá omluvu za urážku své osoby. 
A tak se má studentka Hana Smrčková do čtrnácti dnů od doručení výzvy omluvit za to, že veřejně uvedla, že na ni děkan poslal ostrahu školy, když zde vylepovala plakáty upozorňující na jeho podivnou personální politiku. Vyučující Petr Koblovský se má zase omluvit za to, že pro server Novinky.cz uvedl, že děkanovochování připomíná metody komunistické StB. Advokát Pelikán jim poradil, aby žádnou omluvu neposílali. "Dospěli jsme k závěru, že předžalobní výzvy jsou neoprávněné a klidně půjdeme do případné žaloby," říká Pelikán.
Tyto spory však jen dokreslují vyhrocenou atmosféru, která panuje na půdě největší ekonomické školy v Česku. A zdaleka nejsou tím nejdůležitějším problémem Národohospodářské fakulty. Horší dopad na její fungování má série odchodů vyučujících. Jako první své místo opustil vedoucí katedry institucionální ekonomie David Lipka, kterého děkan sesadil na místo řádového vyučujícího pro údajné nesrovnalosti ve vyplácení odměn zaměstnancům. Ze stejné katedry odešli na přelomu letošního roku další učitelé a aktuálně výpověď ohlásilo dalších pět členů učitelského sboru, kteří chtějí odejít k poslednímu červnu. A exodus se šíří i na další katedry – prozatím posledním člověkem, který své jméno nechce spojovat s Národohospodářskou fakultou, je Václav Rybáček z katedry hospodářské a sociální politiky.
Kauza tak poškozuje celou školu. Například v oblasti spolupráce se zahraničními univerzitami. Učitelé, kteří na Národohospodářské fakultě končí, totiž pro školu získali zajímavé mezinárodní kontakty. "Zahraniční spolupráce nejčastěji působí na personální bázi. Lidé se znají z konferencí a pak spolu začínají pracovat i v rámci svých institucí. Odchodem učitelů s kontakty na zahraniční univerzity škola tuto spolupráci ztratí. To neznamená, že si je nemůže znovu vybudovat, jen to bude déle trvat," soudí Radek Soběhart, který fakultu opustil na přelomu roku.
Ve hře je také akreditace – základ, bez něhož nemůže škola existovat. Národohospodářské fakultě měla původně vypršet již na konci června, ale její platnost prodloužila Akreditační komise do konce roku. U poslední žádosti totiž měla výhrady k personálnímu obsazení. "Personální zabezpečení je alfa a omega, protože na lidech stojí vysoká škola, ať bude studijní program postaven sebelíp," vysvětluje tajemník Akreditační komise Jiří Smrčka.
Nad novou žádostí se komise sejde na podzim. "To, jestli má škola dostatek docentů a profesorů, uvidíme až v přepracované žádosti. Ta musí odrážet aktuální stav a škola ji má předložit do konce léta," dodává Smrčka. Zároveň vzpomíná na situaci před devíti či deseti lety, kdy Národohospodářská fakulta čelila podobné vlně odchodu učitelů. Tehdy spor mezi dvěma rozdílnými skupinami skončil tím, že nespokojenci odešli. Ke stejnému scénáři se schyluje i nyní.
Nasvědčuje tomu reakce rektora Richarda Hindlse, který sice tvrdí, že s oběma stranami jedná a vede otevřené a korektní diskuse, ale ke konkrétním závěrům jeho role mediátora nevyústila. O vyhrocené situaci na Národohospodářské fakultě se včera sice živě diskutovalo na včerejším zasedání velkého akademického senátu VŠE, ale ke konci diskuse sál opustilo tolik lidí, že plénum nebylo usnášeníschopné. Žádný závěr či doporučení tak senátoři neodhlasovali.
Na chodbách fakulty se také spekuluje o tom, že děkan Ševčík povoláním advokáta Sokola usadil své případné odpůrce. Mnozí to gesto čtou jako vzkaz pro rektora, aby se nepouštěl do žádného odvolacího správního řízení.
Ovšem první právní bitva teprve začíná, protože za studenty se postavil advokát Robert Pelikán. "Šel jsem do toho kvůli pocitu, že by se měla dodržovat zásada rovnosti zbraní. Když si pan děkan platí drahé právníky, tak ti druzí by na ně také měli mít právo, i když na ně nemají peníze," vysvětluje Pelikán. "Nikdy jsem se s něčím takovým nesetkal. Tohle jsou věci, které by děkan nikdy neměl dělat. Studenti jsou vůči němu ve velice zranitelném postavení, on by si toho měl být vědom a svého postavení nezneužívat," dodává právník. Momentálně vyčkává, co udělá protistrana. "Byl jsem teď týden pryč a s klientem jsme se domluvili, že se teprve sejdeme a domluvíme se, jaký postup zvolíme. Jinak k tomu nemám co říct," komentoval aktuální stav Ševčíkův právník Tomáš Sokol.

—————

Zpět