Hospodářské noviny: Toma láká do Baťova areálu velké firmy, plánům mohou uškodit spory akcionářů

04.04.2014 00:00

Tento den vyšel článek v Hospodářských novinách, který ukazuje, že kauza děkana Miroslava Ševčíka se odráží i mimo akademickou půdu:

Toma láká do Baťova areálu velké firmy, plánům mohou uškodit spory akcionářů

Areál bývalých Baťových pomocných závodů v Otrokovicích, dnes ve správě společnosti Toma, začal být po jeho četných vylepšeních zajímavým místem pro nové nájemníky. Koncem loňského roku se tam přestěhovala třeba firma Mitas. Do nové haly za miliardu korun přesunula svoji výrobu pneumatik pro zemědělské stroje. 
"Dalším možným rozšířením našeho areálu by mohly být hlavně firmy působící v regionu, jednáme například se společností Continental Barum o nových místech pro některé části její výroby," řekl HN za majoritního akcionáře Tomy, firmu Prosperita, její majitel Miroslav Kurka. 
Toma do vylepšení areálu, v němž dnes působí přes stovku spíše menších firem, investovala a dál investuje desítky milionů korun. Probíhá rekonstrukce parních rozvodů za téměř 40 milionů, sušárna kalů v čistírně odpadních vod za 25 milionů, mechanické předčištění odpadních vod za 20 milionů. Letos chce Toma postavit novou trafostanici vysokého napětí za 60 milionů korun, staví se také nová příjezdová cesta do areálu. 
Jednání s novými zájemci o užívání areálu, a tedy zhodnocení investice Tomy ovšem komplikují spory jejích akcionářů o zástupce ve vedení firmy. 
Ty minulý týden vyústily dokonce ve svolání mimořádné valné hromady a hlasování o svržení předsedy představenstva Tomy Miroslava Ševčíka, mimo jiné děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, a předsedy dozorčí rady Jiřího Schwarze. 
Podle Aleše Hodiny, jednoho z menších akcionářů Tomy, dochází mezi Schwarzem a Ševčíkem k neshodám a Ševčík také údajně poškozuje dobré jméno firmy. 
"Například sporem s částí studentů i vyučujících na fakultě, kteří tvrdili, že se děkan zbavuje svých odpůrců z řad kvalitních pedagogů a používá silové metody jednání. Poslední kapkou bylo Ševčíkovo chování, když jel se svým vozem na dálnici v protisměru, a navíc při tom neoprávněně použil majáček," vysvětluje Hodina. 
"Návrh pana Hodiny není téma," sdělil včera HN Miroslav Ševčík. "Hlavní akcionář za mnou stojí a mluví za mne posledních 15 let práce ve firmě," dodal. 
"Ekonomické výsledky společnosti vypovídají o všem. Nemám pochyb o kompetenci vedení ani důvod chtít ho odvolat," řekl k tomu Kurka. 
Kromě Hodiny ale na valné hromadě hlasovali pro odvolání Schwarze i Ševčíka někteří další minoritní akcionáři Tomy. Ti už chystají nový návrh na odvolání obou manažerů na řádnou valnou hromadu společnosti v červnu. 
Hodina zpochybňuje i zdánlivě dobré hospodářské výsledky Tomy. Účetnímu zisku ve výši 135 milionů pomohla výplata dividendy od dceřiné společnosti SPMB Brno ve výši 100 milionů korun. Bez ní by zisk firmy Toma meziročně klesl o 10 milionů. 

—————

Zpět