Inventura demokracie: Otevřený dopis rektorovi VŠE

19.04.2013 00:00

Inventura demokracie poslala otevřený dopis rektrovovi VŠE:

 

Reakce na události na Národohospodářské fakultě
Vážený pane rektore,
obracíme se na Vás jako studentská iniciativa Inventura demokracie, která se zúčastnila oslav 20. výročí sametové revoluce a již několik let sleduje stav demokracie a politické kultury v České republice.
Před časem jsme se dozvěděli o jistých událostech na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze, které nás hluboce znepokojily. Informace, které máme od studentů samotných, z dokumentů fakulty a z médií, nasvědčují tomu, že došlo nejen k porušení akademických svobod, ale i základních práv.
V období od voleb do akademického senátu NF v dubnu 2012 se radikálně změnila atmosféra na fakultě a nová personální politika děkana NF vedla k uskutečněnému či ke konci tohoto semestru avizovanému odchodu mnoha vyučujících. V reakci na to se několik studentek 18. ledna 2013 rozhodlo vyvěsit plakáty upozorňující na tento problém v prostorách školní budovy. Ostraha se je pokusila zadržet a hrozila jim použitím obušku. O čtyři dny později byly dívky předvolány na schůzku s vedením fakulty. Několik hodin trvající jednání se neobešlo bez křiku a výhrůžek, že incident s ostrahou může pro dívky znamenat účast v trestním řízení a mohou mít problém sehnat v budoucnu zaměstnání, pokud nestáhnou svou stížnost na postup ostrahy. Dívky byly na setkání se čtyřmi členy vedení zvány jednotlivě a byla jim znemožněna přítomnost svědka, o kterou žádaly. Podobná situace se opakovala 4. února 2013, kdy dívky nesly děkanovi vyjádření k prohlášení vedení fakulty o zmíněném incidentu. Vedlo to k nepříjemnému devadesátiminutovému jednání, během něhož jim bylo vyhrožováno žalobou. Jedna ze studentek byla děkanem nařčena z toho, že se před ním svléká (ve skutečnosti si sundala svetr, protože jí bylo horko). Proděkan pro studium rezignoval, protože nesouhlasil se způsobem řešení problému a nechtěl být se silovými praktikami děkana spojován. V den zasedání vědecké rady NF (20. února 2013) uspořádali studenti protestní setkání před zasedací místností. Protest zachytila v živém vstupu ČT 24. Vedení fakulty zastoupilo prostor před kamerou tak, aby nebylo studenty téměř vidět. Člen akademického senátu vyzval 3. března 2013 děkana k odstoupení. Zasedání akademického senátu VŠE 25. března 2013, ani zasedání akademického senátu NF 3. dubna 2013 nevedly k řešení, naopak ještě více posílily atmosféru nedůvěry a strachu.
Domníváme se, že vysoké školy vždy byly a měly by i nadále být svobodným a inspirativním místem, kde dochází ke svobodné diskusi a oboustranně přínosné výměně názorů a poznatků. Studenti mají stejně jako kdokoliv jiný právo svobody projevu (zaručené čl. 17 Listiny základních práv a svobod). Zadržení dívek ostrahou bylo v rozporu s čl. 8 odst. 3 Listiny, který zadržení podmiňuje obviněním nebo alespoň podezřením ze spáchání trestného činu. Jednání dívek nebylo ani přestupkem, porušen mohl být jedině vnitřní předpis fakulty o vyvěšování plakátů. Výhrůžky vedení fakulty by mohly dokonce naplňovat skutkovou podstatu trestného činu vydírání podle § 175 trestního zákoníku.
Tuto výzvu podporují desítky osobností veřejného života i občanských sdružení. To, co se stalo, je naprosto nemyslitelné a netolerovatelné ve svobodné společnosti. 22. dubna 2013 proběhne zasedání akademického senátu VŠE, jehož vyjádření k jednání děkana a dalších členů vedení může být důležitým krokem k vyřešení situace. Zároveň však celoškolský senát nedisponuje pravomocí vyvozovat pracovně-právní odpovědnost a nemůže tedy zjednat nápravu situace.
Apelujeme proto na Vás jako na člověka zodpovědného za celou vysokou školu, kterému § 28 odstavec 3 zákona o vysokých školách svěřuje pravomoc v obdobně závažných případech zasáhnout, abyste přispěl k vyřešení situace a zabránil tak dalšímu porušování morálních i právních principů demokratické společnosti.
 
Za Inventuru demokracie
Tomáš Kopečný, předseda
 
Za studenty VŠE
Hana Smrčková
 
Svůj podpis dále připojují:
Alena Dernerová, senátorka Parlamentu ČR
Veřejnost proti korupci (Hana Marvanová, Břetislav Rychlík, Ivan Gabal, Adriana Krnáčová)
Studentská komora Akademického senátu Masarykovy Univerzity (Pavel Troubil)
Studentské jaro (Petr Soukeník)
Quijotova jízda (Igor Linhart)
Jan Obdržálek, vysokoškolský pedagog (Univerzita Karlova)
Jiřina Šiklová, socioložka
Martin C. Putna, literární historik (FHS UK)
Jan Payne, filozof (1. LF UK)
Zdeněk Ručka, laureát Ceny Jana Opletala
Jiří Hromada (Herecká asociace)
Olga Sommerová, režisérka, předsedkyně FITES
Jan Svěrák, režisér
Matěj Hollan, aktivista
Martin Hausenblas (I Love Ústí)
Milan Hamerský (Lepší Kladno)
Petr Havlík (Výzva Neo2011)
Libor Halman
Jana Červenková

—————

Zpět