Jak se dá dostat k soukromé facebookové konverzaci?

19.03.2013 00:00

Děkan Miroslav Ševčík při svých jednáních v poslední době ukazuje lidem soukromou facebookovou konverzaci dvou osob, které obě popírají, že by k tomu daly souhlas nebo že by souhlasily se zveřejněním této konverzace.

Jeden z účastníků této konverzace, Pavel Kuchař, proto žádá děkana Miroslava Ševčíka o vysvětlení. Žádost poslal v kopii také senátorům fakultního i školního akademického senátu.

Žádost o vysvětlení

 

Pane děkane Ševčíku,
během uplynulých dvou týdnů jste opakovaně používal osobní korespondenci mezi mnou a nejmenovanou druhou osobou, která se mě, jako autora webu zatransparentnivedeni.cz, dne 26. února 2013 prostřednictvím Facebooku dotázala na okolnosti dění na NF VŠE. Z této korespondence jste opakovaně citoval vybrané části.
Důrazně popírám, že bych Vám k používání této konverzace dal souhlas, případně, že bych konverzaci sám jakkoliv zveřejňoval. Stejně tak jakékoliv svolení k používání nebo zveřejnění rozhovoru popírá druhá osoba. Je pro mě nevysvětlitelnou záhadou, jak se může soukromá komunikace studenta Národohospodářské fakulty objevit v rukou děkana, aniž by kterákoliv ze zúčastněných stran tuto konverzaci veřejně zpřístupnila.
Žádám Vás o vysvětlení, jakým způsobem jste moji soukromou konverzaci získal.
Mám obavy, že tvrzení, která jsou v této zmiňované konverzaci obsažena, zbavujete důležitého kontextu a měníte jejich význam. Abych předešel jakémukoliv nedorozumění, jsem připraven celou konverzaci na požádání zpřístupnit.
Cítím lítost a rozhořčení při pohledu na Vaše jednání, které je ztělesněním neúcty k základním hodnotám lidské důstojnosti. Přikládám do kopie vážené členy AS VŠE v naději, že zaujmou k Vašemu jednání rezolutní stanovisko.
 
S pozdravem,
 
Pavel Kuchař
doktorský student NF VŠE a Universitá degli Studi di Torino
2011-2012 Visiting Fulbright Research Student (George Mason University)

—————

Zpět