Lidové noviny: Docent Majáček se rektorky bát nemusí

28.05.2014 00:00

Tento den vyšel v Lidových novinách článek Přemysla Houdy, vztahující se k rozhovoru s rektorkou VŠE, Hanou Machkovou:

Docent Majáček se rektorky bát nemusí

PRAHA Nastupující rektorka Vysoké školy ekonomické Hana Machková se rozhodla nepíchat do vosího hnízda a neiniciovat kroky k odvolání děkana Národohospodářské fakulty (NF) Miroslava Ševčíka. Za ním se vleče několik kauz. Naposledy nechvalně zaujal jízdou po dálnici s modrým výstražným majáčkem. 
Návrh na odvolání libovolného děkana by Machková velkému akademickému senátu podle svých slov v rozhovoru s LN předložila jen v případě spáchání trestného činu nebo plagiátorství - to je její nepřekročitelná hranice. 
Podivná argumentace 
Rektorka svůj postoj, ve kterém se neliší od svého předchůdce Richarda Hindlse, nicméně doprovází podivnou argumentací. V rozhovoru mimo jiné říká, že i kdyby odvolání navrhla a velký senát VŠE by její návrh přijal, nic by se nestalo, protože "pan Ševčík má podporu fakultního senátu a ten by ho opět zvolil". To je však minimálně sporné tvrzení, které v zákoně těžko bude hledat oporu. 
Vysokoškolský zákon totiž v paragrafu 28 v odstavci 2 praví: "Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat na téže fakultě nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období."A Miroslav Ševčík se nyní nachází v druhém období za sebou. Bývalý náměstek pro legislativu na ministerstvu školství Jiří Nantl pro LN potvrzuje: "Ta zákonná pasáž je nesporná, nezáleží na tom, jestli děkan svůj mandát dokončí, nebo ne." 
Nantl dodává ještě jeden, obecnější aspekt celé věci: "Rektorka by odvolaného děkana stejně nemusela jmenovat. Bylo by přece absurdní předpokládat, že rektor ve spolupráci s velkým senátem odvolá děkana, aby ho pak opět jmenoval, když mu ho fakultní senát zvolí znovu." 
Asi nejzajímavější je, že se rektorka implicitně přiklonila ve sporu některých, vlastně už bývalých pedagogů NF s děkanem na stranu děkana. Ještě před samotným rozhovorem Hana Machková totiž předala LN písemné prohlášení k situaci na Národohospodářské fakultě a děkanu Ševčíkovi. V písemném prohlášení se odvolává na rok starý interní audit zabývající se některými zahraničními cestami pedagogů mezi lety 2008 a 2012, po kterém Národohospodářská fakulta podala trestní oznámení. Rektorčina verze konfliktu na NF VŠE (jak se praví v prohlášení pro LN) je tato: "Konstatuji, že poté, co jsem měla po nástupu do funkce v únoru 2014možnost se s výsledky interního auditu seznámit, se obávám, že řada konfliktů vznikla právě kvůli tomu, že pan děkan Ševčík zjistil závažné informace o konání některých zaměstnanců Národohospodářské fakulty." 
Vedení NF už zhruba před rokem (28. 5. 2013) vydalo prohlášení k témuž internímu auditu, mimo jiné v něm stálo: "Na konci dubna byl interní audit ukončen a my, členové vedení fakulty, jsme byli seznámeni s jeho výsledky. Ze závěrů jednoznačně vyplývá, že předkládání falešných cestovních dokladů se mezi roky 2009 a 2012 vedle doc. Stellnera a dr. Soběharta účastnili také dr. Tumis, dr. Szobi, dr. Lipka a doc. Šťastný, každý v jiném rozsahu. Celková výše takto vzniklé škody pro fakultu překročila 1 mil. Kč." 
Právě odvolání jednoho ze jmenovaných, Davida Lipky, z vedení katedry institucionální ekonomie přitom celý konflikt rozpoutalo - ten byl nicméně odvolán už v červnu 2012, takřka rok před zveřejněním výsledků auditu. 
Policie případ cestovních dokladů stále šetří. Někteří jmenovaní (D. Šťastný, D. Lipka) se hodlali nařčením ohledně cestovních dokladů bránit soudní cestou. Když však nyní LN oslovily jednoho z nich, Dana Šťastného, dočkali se - už takřka po roce - překvapující odpovědi: "Jsme stále v kontaktu s právníkem. Na soud jsme se zatím neobrátili." 
"Kauza Ševčík" je tak dost nepřehledná. Jedno je však od nynějška jisté: VŠE má v osobě Hany Machkové rektorku, která stojí za děkanem Ševčíkem a je připravena s ním bez problémů po dobu souběhu jejich funkcí spolupracovat - tedy pokud nevyjde najevo plagiátorství či spáchání trestného činu. Prozatím se tedy kauza kolem Miroslava Ševčíka odkládá. 
 

—————

Zpět