Miroslav Zajíček vedoucím katedry ekonomiky životního prostředí

08.09.2014 00:00

Z aktualizované stránky katedry ekonomiky životního prostředí vyplývá, že Ondřeje Vojáčka ve funkci vedoucího katedry vystřídal Miroslav Zajíček. Na celé věci je podivné, že:

  • k práci Ondřeje Vojáčka nebyly nikdy slyšet výhrady,
  • Miroslav Zajíček již vede jednu katedru (institucionální ekonomie),
  • Miroslav Zajíček není odborně činný v oblasti životního prostředí,
  • Miroslav Zajíček se vůči jiným členům akademické obce choval tak, že akademický senát VŠE jeho chování označil za nevhodné, nepřijatelné a nepřijatelné, a doporučil, aby se jím  zabývala Etická komise VŠE .

Dosud nepotvrzenou fámou je, že cílem této změny je ukončení existence katedry ekonomiky životního prostředí a přebrání jejího rozpočtu (členové katedry produkovali poměrně hodně vědeckých bodů; i když teď mnoho z nich odešlo, fakultě to bude ještě několik let přinášet výnosy - podobný krok Miroslav Zajíček již provedl na katedře institucionální ekonomie, odkud odešli produktivní vyučující).

UPDATE: Fámy se nakonec potvrdily - viz zprávu zde.

—————

Zpět