Stanovisko "Ostuda Národohospodářské fakulty"

18.03.2013 00:00

Dnes vydal poměrně obsáhlé stanovisko student Vít Macháček.

(K bodu 2 si přečtěte o následujícím zasedání senátu.)

 

18. března 2013, Praha

Ostuda Národohospodářské fakulty

Na zasedání Akademického senátu VŠE 4. března 2013 se měly projednávat okolnosti schůzky, kterou měl děkan NF a další tři učitelé se studentkami, které vylepovaly plakáty upozorňující na netransparentní děkanovo vedení fakulty.
Před zraky senátorů i rektora VŠE se ale zástupci vedení NF zachovali naprosto nedůstojně:
1. Přes opakované výzvy senátorů děkan Miroslav Ševčík odmítl odpovědět na jejich dotazy.
(Především šlo o otázku, zda se omlouvá, nebo neomlouvá dotčeným studentkám.)
2. Tajemnice fakulty Jeannette Franková přímo na zasedání záměrně lhala a vzápětí byla ze lži usvědčena.
(Tvrdila, že netelefonovala na útvar obrany a ochrany se žádostí o zamezení vylepování nepovolených plakátů v prostorách NF. Dokument odboru správy majetku ji usvědčil ze lži.)
3. Děkan Miroslav Ševčík manipuloval přítomné senátory opakovaným zdůrazňováním, že stížnost dotčených studentek byla pouhá “prosba” a nepravdivě je informoval, že jednal jen na základě prosby dotčených studentek o projednání incidentu s ostrahou.
(Přímo na zasedání AS se ale ukázalo, že studentky samy v těle dopisu výslovně uvádějí, že jde o stížnost. Navíc děkan Ševčík ve všech dřívějších prohlášeních také uváděl, že jde o stížnost. Ve svém dřívějším oficiálním prohlášení děkan také uváděl, že předmětem schůzky mělo být hlášení strážného, a o stížnosti studentek se vůbec nezmiňoval. Děkan tedy lhal buď přímo na zasedání akademického senátu, nebo v oficiálním prohlášení zástupců vedení NF)
4. Děkan Miroslav Ševčík vědomě lhal senátorům, když tvrdil, že se studentky za své chování omluvily.
(Děkan opakuje svoji již dřívější nepravdu, na kterou byl opakovaně upozorňován. Tvrdil, že studentky uznaly svou chybu a děkanovi se omluvily. Z dopisu studentek je přitom zcela zjevné, že se za své chování neomluvily, nýbrž jen vyjádřily své politování.)
Před zraky rektora a dalších čelných představitelů VŠE, před zraky senátorů ze všech fakult VŠE, zástupci NF lhali, vymlouvali se a manipulovali.
Stydím se za děkana Miroslava Ševčíka. Stydím se za tajemnici Jeannette Frankovou. Stydím se za současné vedení Národohospodářské fakulty.
 
Vít Macháček, student oboru Ekonomie NF VŠE, 4. ročník
 
(Stanovisko má přílohy, celou verzi najdete tady.) 

—————

Zpět