Otevřený dopis členů KIE akademické obci NF

03.10.2012 00:00

Vážení členové akademické obce NF VŠE,

My, níže uvedení členové Katedry institucionální ekonomie, vyjadřujeme své znepokojení nad kroky vedení Národohospodářské fakulty, které vedly k odvolání vedoucího KIE Davida Lipky a následné desintegraci této donedávna dobře fungující katedry. KIE byla po řadu měsíců terčem nepodložených útoků a situace se dodnes nikterak nezlepšila. David Lipka, který svou činností významně kvalitu KIE v minulých letech posunul, před pár dny veřejně ohlásil odchod z katedry i fakulty a jeho postoj není ojedinělý. KIE ve své původní podobě je proto minulostí a my na „nové“ katedře institucionální ekonomie bohužel nevidíme svou budoucnost.

prof. Josef Šíma, Ph.D.
prof. Alena Zemplinerová, CSc.
doc. Tomáš Ježek, CSc.
Marek Hudík, Ph.D.
Pavel Chalupníček, Ph.D.
Petr Koblovský, Ph.D.
Ing. Petr Houdek
Mgr. Petr Kuhn

—————

Zpět