Otevřený dopis studentů Akademickému senátu VŠE

30.05.2013 12:00

Studenti se podepisují pod otevřený dopis v tomto znění:

Otevřený dopis Akademickému senátu VŠE
 
Vážení členové Akademického senátu Vysoké školy ekonomické,
obracíme se na Vás jako vrcholný orgán VŠE s prosbou o pomoc a vyřešení situace na Národohospodářské fakultě.
 
Národohospodářská fakulta je rozvrácená. Lidé se bojí pojmenovávat problémy, protože by mohli být – stejně jako mnoho dalších - označeni za nepřítele vedení NF. Problém je již tak vážný, že ani jednání na úrovni rektorátu nevedla v mnoha uplynulých týdnech k rozsouzení sporu a budou jej pouze prodlužovat a prohlubovat. 
 
Doc. Ševčík za zády rektora prof. Hindlse obeslal – prostřednictvím svého právního zástupce JUDr. Tomáše Sokola – studenty i vyučujícího předžalobními výzvami. Údajné přečiny přitom spočívají například v umístění obrázku na sociální síť Facebook. Takové chování děkana vůči studentům, kteří jsou vůči němu v závislém postavení, považujeme za nepřijatelný pokus o zastrašení oponentů. Nechceme studovat s vědomím, že úkolem naší instituce není naučit nás kritickému myšlení a svobodné diskusi nad různými názory, ale naopak odlišené postoje trestat.
 
Uvědomujeme si, že celoškolní senát nedisponuje pravomocí vyvozovat z takového chování pro děkana doc. Ševčíka pracovněprávní důsledky. Prosíme vás však, abyste na základě svých zkušeností s jednáním vedení NF a našeho vyjádření požádali rektora, aby v této věci využil své pravomoci svěřené zákonem o vysokých školách a konal. Věříme, že jediným řešením je jasný verdikt fakultního i celoškolního senátu, zda jeho členové považují chování děkana doc. Miroslava Ševčíka za slučitelné s funkcí vrcholného představitele akademické instituce, či nikoli. Přejeme si jasné stanovisko lidí s nezpochybnitelnou morální i formální autoritou, které pro nás bude znamenat definitivní rozuzlení této vyčerpávající situace.
 
S veškerou úctou a poděkováním,
Studenti NF VŠE
 
Podepisování je zde.

—————

Zpět