Pavel Kuchař na protest ukončil doktorské studium

13.05.2013 00:00

Oznámení o ukončení studia Pavla Kuchaře:

 

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
 
V Praze dne 13. května 2013
 
Věc: Oznámení o ukončení studia
 
Vážený pane proděkane,
Oznamuji tímto ukončení mého doktorského studia na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.
Důvody, které mě vedou k zanechání studia, jsou následující:
1) Děkan Národohospodářské fakulty nebyl ochotný přesvědčivě zdůvodnit kroky vedoucí k odvolání vedoucího Katedry institucionální ekonomie. O vysvětlení jsem, spolu s kolegu Gregárkem žádal 4. října 2012.
2) Děkan není ochotný vysvětlit, jakým způsobem získal soukromou konverzaci mezi mnou a nejmenovanou druhou osobou, která se mě, jako autora webu zatransparentnivedeni.cz, dne 26. února 2013 prostřednictvím Facebooku dotázala na okolnosti dění na NF VŠE. Z této korespondence děkan opakovaně citoval vybrané části některým senátorům AS VŠE.
Vzhledem k těmto profesionálním a morálním selháním děkana Ševčíka a vzhledem k toleranci členů akademické obce Vysoké školy ekonomické, kteří jednání děkana přihlížejí, nechci, aby mé jméno bylo s Národohospodářskou fakultou spojováno.
 
S pozdravem,
Pavel Kuchař

—————

Zpět