Peter Bolcha odešel z fakulty

30.06.2012 12:00

S koncem června ukončil svoje zaměstnání na fakultě Peter Bolcha, který výrazně přispěl k rozvoji bakalářského oboru Ekonomie a magisterského oboru Ekonomická analýza.

Jelikož byl jeho odchod později dezinterpretován, napsal k tomu v únor 2013 vysvětlující dopis.

V něm ukazuje, že celá kauza děkana Miroslava Ševčíka má mnohem starší kořeny, než akademické volby v roce 2012.

—————

Zpět