Petice za transparentní vedení NF

04.10.2012 00:00

Ke dni 29. 6. 2012 odvolal děkan Národohospodářské fakulty, doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., stávající vedení Katedry institucionální ekonomie a následně jmenoval vedení nové. Spolu se členy katedry, kteří 3. 10. 2012 vyjádřili svůj nesouhlas v otevřeném dopise, jsme způsobem odvolání vedoucího katedry, dr. Davida Lipky, znepokojeni. Nezbývá nám než věřit, že děkan Národohospodářské fakulty měl k tomuto razantnímu opatření dobré důvody, kterými své jednání podloží.

Pochybení vedoucího katedry muselo být natolik závažné, že doc. Ševčík neměl jinou možnost, než dr. Lipku, jenž do té doby cílevědomě vytvářel kvalitní prostředí pro naše studium a práci, odvolat. Tento prostor pro dobrou práci v nedávné době upoutal pozornost řady zahraničních společenských vědců, kteří z něj čerpali inspiraci a kteří zároveň přispívali k jeho obohacování (mezi jinými například prof. Terry L. Anderson nebo prof. Deirdre N. McCloskey). Odvolané vedení katedry svým úsilím systematicky přispívalo k růstu úrovně, prestiže a zprostředkovaně i tržní hodnoty vysokoškolských titulů, do kterých studenti bakalářských, inženýrských a doktorských programů Národohospodářské fakulty investují své úsilí.

Svými kroky bohužel děkan věrohodnost Národohospodářské fakulty zpochybňuje a snižuje tak hodnotu jména, kterým se všichni zde působící studenti a výzkumní pracovníci prezentují na trzích práce či na mezinárodních konferencích. Obáváme se, že je to právě hodnota diplomů, která takovými kroky trpí nejvíce. Netransparentní kroky děkana fakulty zároveň již přiměly všechny klíčové zaměstnance Katedry institucionální ekonomie (mezi jinými například prof. Šímu, prof. Zemplinerovou nebo doc. Ježka) vyjádřit ve výše zmiňovaném otevřeném dopise názor, že v této nové situaci na katedře nevidí perspektivu. Máme obavy z postupného rozkladu prostoru pro dobrou práci, který na Katedře institucionální ekonomie systematickým úsilím dlouho vznikal a ze kterého jsme, jako studenti Vysoké školy ekonomické, měli šanci čerpat.

My, níže podepsaní, proto žádáme děkana Národohospodářské fakulty, doc. Miroslava Ševčíka, aby otevřeně:

  • zdůvodnil kroky vedoucí k odvolání vedení Katedry institucionální ekonomie,
  • vysvětlil podstatu jeho selhání a
  • objasnil kritéria jmenování vedení nového.

Vzhledem k závažnosti změn, jejichž příčiny si nedokážeme vysvětlit, věříme, že naše žádost je jedinou možností, jak v současné situaci přispět k zachování dobrého jména Národohospodářské fakulty.

V Praze dne 4. října 2012

AUTOŘI PETICE

Ing. Pavel Kuchař, Ing. Mgr. Matěj Gregárek

https://www.zatransparentnivedeni.cz/

—————

Zpět