Pracovní skupina senátu ke kontroverzi na NF

18.03.2013 16:00

Na zasedání senátu školy byla ustavena pracovní skupina, která se má zabývat situací na NF, a jmenován mediátor, který má účastníky sporu přimět ke smíru.

Přehled práce skupina představila na dalším zasedání senátu:

Zápis z jednání 11. 3. - tam si rozdělili práci.

Zápis z jednání 13. 3. - zde vyslechli část pozvaných. V zápisu jsou jejich stanoviska. Získal jsem také materiál, který si prý pracovní skupina vyžádala - úplnou verzi dopisu, ve kterém studentky popisují, co všechno se jim stalo u výslechu děkanem a spol.

Zápis z jednání 18. 3. - mediátor předložil zprávu o své činnosti.

Vyjádření odboru správy majetku - ukazuje, co předcházelo incidentu se studentskými plakáty a jak podle OSM incident probíhal

Zpráva o činnosti mediátora - kvůli striktnímu požadavku děkana Miroslava Ševčíka a spol., aby se postupovalo podle zákona o mediaci, nemohl v mediátorské činnosti pokračovat.

E-mail děkana Miroslava Ševčíka - kdy si to rozmyslel a nakonec souhlasil se setkáním.

Ke zprávě o činnosti mediátora je několik příloh:

Příloha 1: výchozí návrh pro vypracování smírného prohlášení

Příloha 2: pozvánka pro jednotlivé lidi na pracovní skupinu

Příloha 3: Pozvánka pro jednu ze studentek

Příloh a 4: Vyjádření vedoucího útvaru obrany a ochrany

Příloha 5: vyjádření děkana Miroslava Ševčíka a spol., proč nepřijdou na pracovní skupinu

—————

Zpět