Proděkan pro studium Šťastný rezignoval

18.02.2013 14:00

Proděkan pro studium Daniel Šťastný rezignoval.

Udělal to poté, co zveřejnil výsledky vyšetřování incidentu studentek vylepujících plakáty. Tam ukázal, že děkan při jeho "řešení" zásadně pochybil - doslova jeho způsob řešení označil za "podezřelý a nepřípustný".

Proděkan Šťastný byl vždycky nezaujatý. A zatím nikdy děkana Miroslava Ševčíka veřejně nekritizoval. Když už i on napíše slova jako "přinejmenším zarážející", "podezřelý a nepřípustný" nebo "zásadní pochybení", tak to už snad otevřelo oči každému.

Aktualizace zprávy: Danielovi Šťastnému byla práva v informačním systému odebrána do půl hodiny po rozeslání rezignace.

K této události vyšel také článek na ilistu.

Text rezignace:

Vážená akademická obci, pane děkane,

po dlouhých letech ve funkci proděkana pro studium se nacházím v situaci, kdy již necítím sílu ani vůli dál svoji funkci zastávat.
V důsledku událostí na naší fakultě se totiž ocitám v situaci, kdy nejenže nepožívám důvěry zbytku vedení fakulty, ale sám již nechci být s mnohými kroky vedení z titulu mého členství v něm spojován.
Nedůvěra zbytku vedení se projevuje dlouhodobě snížením mé role při důležitých rozhodnutích a mé opakované nepřizvání k jednáním, která jsou jménem vedení vedena a jsou jím evidentně považována za klíčová. Na posledním kolegiu děkana byla koneckonců nedůvěra ke mé osobě vyjádřena explicitně a veřejně blízkým a vlivným spolupracovníkem samotného děkana, aniž by děkan jeho postoj jakkoliv korigoval.
Odcizení mé od zbytku vedení a jeho kroků je dlouhodobým procesem, který vyvrcholil postupem děkana při řešení kauzy studentek vylepujících nepohodlné plakáty. Jakožto osoba, které studentky žádost o prošetření postupu zaslaly, jsem se k zásadním bodům kauzy vyjádřil v obsáhlejší odpovědi, kterou jsem jim poslal, zveřejnil vedle jejich prohlášení na stránkách NF (https://nf.vse.cz/vyjadreni-prodekana/) a kterou není na místě zde rozebírat. Závěrem, k němuž jsem po seznámení se s kauzou došel, nicméně je, že postup děkana a jeho skupiny považuji za v akademických kruzích neobhajitelný.
Z obou výše uvedených skutečností plyne pro mne jediná možnost: distancuji se od vedení NF VŠE a rezignuji na svoji funkci. Povinnosti plynoucí z této funkce budu zastávat nadále až do doby, než děkan určí mého nástupce, tak aby nebyly poškozeny zájmy fakulty.
Bylo mi potěšením s mnohými z Vás pracovat, věřím, že tímto dnem naše spolupráce skončit nutně nemusí.

V Praze 18.2.2013

Dan Šťastný

—————

Zpět