Radiožurnál: Rozhovory o návrhu omezení akreditací

18.09.2014 18:00

O navrženém omezení magisterských oborů Národohospodářské fakulty zorganizoval rozhovor Radiožurnál v relaci Hlavní zprávy a v relaci Ozvěny dne 18:00.

Akreditační komise chce zasáhnout do chodu Vysoké školy ekonomické v Praze

 
Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka: 
Akreditační komise chce zasáhnout do chodu Vysoké školy ekonomické v Praze. Jedné z nejznámějších českých veřejných škol navrhuje omezit akreditaci hned u 4 magisterských oborů Národohospodářské fakulty. Návrh posoudí ministerstvo školství. Pokud akreditace oborům skutečně odebere, nebude na ně škola smět přijímat nové studenty. Podrobnosti zjišťoval Vojtěch Koval. 
 
Vojtěch KOVAL, redaktor: 
Návrh se týká oboru ekonomická analýza, hospodářská politika, veřejná správa a regionální studia. Personální zabezpečení klíčových předmětů těchto oborů je podle předsedkyně komise Vladimíry Dvořákové nedostatečné. 
 
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně Akreditační komise: 
Nám nejde jenom o to, jestli dostaneme někoho, kdo má titul profesora, ale jestli opravdu je to profesor, který působí v tom oboru, jestli publikuje. 
 
Vojtěch KOVAL, redaktor: 
Děkan Národohospodářské fakulty Miroslav Ševčík ještě rozhodnutí komise nedostal, nechtěl ho proto komentovat. Pro odebrání akreditací ale nevidí žádný důvod. 
 
Miroslav ŠEVČÍK, děkan Národohospodářské fakulty: 
My všechno splňujeme, překontrolujeme všechny parametry, daleko nejvíc ze všech fakult, například v Lišově. 
 
Vojtěch KOVAL, redaktor: 
Návrh Akreditační komise teď musí posoudit ministerstvo školství. Na rozhodnutí má 120 dní. Podrobnosti už za chvíli v publicistice. Vojtěch Koval, Radiožurnál. 

 

Akreditační komise navrhla omezit akreditaci čtyřem magisterským oborům

 
Vladimír KROC, moderátor: 
Akreditační komise navrhla omezit akreditaci čtyřem magisterským oborům Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Návrh na omezení akreditace se týká oborů ekonomická analýza, hospodářská politika, regionální studia a veřejná správa. Doporučení musí posoudit ministerstvo školství. Pokud ho potvrdí a akreditaci těchto oborů skutečně omezí, nebude na ně fakulta moci přijímat nové studenty. U telefonu je předsedkyně Akreditační komise a také vedoucí katedry politologie na VŠE Vladimíra Dvořáková. Dobrý den. 
 
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně Akreditační komise; vedoucí katedry politologie VŠE Praha: 
Dobrý den. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Na základě čeho komise takto rozhodla? 
 
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně Akreditační komise; vedoucí katedry politologie VŠE Praha: 
Tak komise sledovala problémy na fakultě již delší dobu, rozhodně to není záležitost jenom posledních měsíců, nebo možná se dá říct ani posledních let. Každopádně před rokem, když vezmu poslední zasedání, kdy se jednalo o reakreditaci těchto oborů, tak dnešní komise konstatovala, že ta kvalita neodpovídá vlastně tomu, co se požaduje od magisterských oborů, zejména z hlediska personálního zabezpečení a dá škole rok na to, aby situaci zlepšila. Nyní jsme dostali kontrolní správu a ta kontrolní správa vlastně nevykazuje žádné zlepšení, v některých ohledech vykazuje dokonce i zhoršení jednoho personálního zabezpečení klíčových předmětů, které se v rámci těch oborů na fakultě vyučují, takže ten následující krok byl prostě poměrně jednoznačný, doporučuje omezení akreditace. Ten celý proces je potom, souvisí se správním řízením, je takový, že škola, my zveřejníme zápis asi za 14 dní, škola si budeme moc vyžádat i podrobnější zdůvodnění, my v zápise třeba nezveřejňujeme otázky jmen, taky ochrana, ochrana vlastně osobních údajů a škola se může rozhodnout samozřejmě, že dostane vyrozumění z ministerstva, kde se může odvolat, většinou při tom odvolání, pokud jsou dávány i nové skutečnosti, tak Akreditační komise znova posoudí, bude brát v úvahu námitky ... 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
To myslím, že, tomu můžeme rozumět, ale ... 
 
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně Akreditační komise; vedoucí katedry politologie VŠE Praha: 
A poté zase to pokračuje dále. Může to trvat hodně dlouho, není to jenom, že ministerstvo zvažuje, ale ta procedura je prostě, týká se správního řízení. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Paní profesorko, můžete být konkrétnější, co vám tedy vadí nebo chybí na tom personálním zabezpečení. 
 
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně Akreditační komise; vedoucí katedry politologie VŠE Praha: 
Tak Akreditační komise, ono je to velmi těžké jako to říkat ještě zvlášť a bez jmen, ale Akreditační komise vlastně posuzuje ..., vyučující posuzuje z několika různých pohledů, posuzuje, jakou mají kvalifikaci, přičemž ovšem to, jestli je někdo, docent, profesor nebo PhD., to znamená, nižší úrovni, pro nás není úplně jednoznačné, pokud ten dotyčný třeba nepublikuje v posledních 5 letech, pokud nepublikuje k tomu tématu, který vyučuje, takže ono argumentovat pouze počtem docentů a profesorů, jako v tomhle tom směru není podstatné, podstatné je, kdo a v jaké kvalitě zabezpečuje tu výuku a tam jsme zjistili, že na magisterském studiu třeba v některých klíčových předmětů figurují lidi, kteří nemají PhD., nebo jsou tam lidi, kteří mají výrazně vyšší úvazky, my sledujeme, jestli ten obor má nějakou perspektivu, jestli, jaká je tam věková struktura, jak dalece vlastně je šance, aby ten obor se z vlastních zdrojů částečně obnovoval. Samozřejmě vždycky může přijít někdo zvenčí jako určité oživení, takže sledujeme, jaká je kvalita garantů, jak dalece ti garanti opět působí v té výluce, publikují. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Dovolte mi ještě jednu otázku a poprosím jenom krátkou odpověď. Jedná se o vaši alma mater, bylo to rozhodování pro vás osobně v tomto případě o to těžší. 
 
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně Akreditační komise; vedoucí katedry politologie VŠE Praha: 
Tak je to škola, na kterém teda působím, samozřejmě je to velmi nepříjemné, protože člověk si uvědomujeme ty dopady, které to na školu má, ale nutno říci, musíme k tomuhle přistupovat úplně pragmaticky, rozhodně já jsem nevypracovávala ty základní posudky, ani jsem nezadávala. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Předsedkyně Akreditační komise Vladimíra Dvořáková. Děkuju, na shledanou. 
 
Vladimíra DVOŘÁKOVÁ, předsedkyně Akreditační komise; vedoucí katedry politologie VŠE Praha: 
Na shledanou. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Na druhé lince je děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík. Dobrý den. 
 
Miroslav ŠEVČÍK, děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha: 
Krásné odpoledne přeji. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Vás ta čerstvá zpráva prý pobouřila, je to tak? 
 
Miroslav ŠEVČÍK, děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha: 
Ne, já to považuji pouze za neseriózní až bulvární, možná skandální jednání, protože se dozdívám to ze sdělovacích prostředků, aniž se paní předsedkyní obtěžovala nám to sdělit, tak jde do televize a sděluje něco, co není pravda. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
V čem nemá pravdu? 
 
Miroslav ŠEVČÍK, děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha: 
Například nemá pravdu v publikační činnosti, oni totiž, už se tahle Akreditační komise, respektive paní předsedkyně mýlila jednou, protože v loňském roce nám vyčítali to například, že jeden z garantů oboru nepublikuje v hospodářské politice, ale oni si asi neuvědomili, že publikuje v sociální politice a sociální politika, jak ví i bakaláři z naší, z naší fakulty, byli součástí hospodářské politiky. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Počkejte, jestli dovolíte, podle Akreditační komise jste tedy před rokem byli upozorněni na výrazné personální nedostatky, možná jste s tím úplně nesouhlasili, ale podle kontrolní správy se ještě prohloubily. Vy to tedy vidíte jinak? 
 
Miroslav ŠEVČÍK, děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha: 
No, poslouchejte. Jednak musím říct, že jsem se to dozvěděl od novinářů, takže jsem nedostal žádné písemné rozhodnutí od Akreditační komise, a proto k tomu nemohu zaujmout stanovisko. A já to považuji za absurdní rozhodnutí z mnoha důvodů. Jeden z těch důvodů je, že to, co říká paní předsedkyně, ona si asi tu zprávu nepřečetla, tak my se řídíme přesně tím, co chce standard Akreditační komise pro posuzování žádosti o akreditaci, kde se píše, že alespoň 60 procent přednášek musí být vyučováno profesory nebo docenty příslušného odborného zaměření. A to my splňujeme v těch oborech, které tam byly k posouzení na té zprávě, která, kterou Akreditační komise dostala. Halo. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Stále vás posloucháme napjatě, ano. 
 
Miroslav ŠEVČÍK, děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha: 
Paní profesorka tvrdila, že nezadávala posudky, ani je nečetla nebo nevím, jestli je četla, oni to totiž nemohli stihnout, my jsme tady dílčí zprávu 3. září k situaci, která byla k 31. květnu a protože jsme měli od tajemníka zprávu, že se to bude projednávat až na dalším zasedání, tak situaci, kde došlo ještě k dalším změnám během prázdnin ... 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Omlouvám se, možná se už dostáváme do příliš velkých podrobností, budete se tedy nějakým způsobem teďko bránit. 
 
Miroslav ŠEVČÍK, děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha: 
Tak již, my se budeme bránit, až dostaneme písemné zdůvodnění. Jinak tento způsob jaksi skandalizace je poněkud nešťastný a chtěl bych vidět, jestli takhle paní předsedkyně diskutuje u všech škol a fakult, kterých se týká omezení, zdůrazňuji omezení, ne odebrání akreditace. 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Předpokládám, že si to ještě budete moci vyříkat z očí do očí, to byl děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík. Můžete stručně jenom, prosím. 
 
Miroslav ŠEVČÍK, děkan Národohospodářské fakulty VŠE Praha: 
Velmi stručně řeknu. Za 3 roky fakulta, kde působí paní profesorka, publikovala dohromady 18 ... 
 
Vladimír KROC, moderátor: 
Já vím, ale teď mluvíme o vaší fakultě, takže se k tomu možná vrátíme někdy příště, já se omlouvám, mějte se hezky. Děkuju, na shledanou. 
 

—————

Zpět