Reakce děkana Ševčíka na dopis členů KIE a na petici

04.10.2012 12:00

Tvůrcům petice a petičníkům,
nejprve se vyjádřím k „dopisu“, který je uveden na vaší stránce a následně k samotné petici. Cituji: "KIE byla po řadu měsíců terčem nepodložených útoků a situace se dodnes nikterak nezlepšila.“O žádných takových útocích proti katedře nevím. Každý může pokračovat v pedagogické a vědecké práci tak, jak tomu bylo doposud. Nikdo není odvoláván z výuky, ani nikdo nedostal výpověď. Na schůzi katedry konané 3.10.2012 jsem se každého zúčastněného člena KIE ptal, zda se stal „terčem nepodložených útoků“, jak píše prof. Šíma ve svém otevřeném dopise. Každý ze zúčastněných toto vyloučil, včetně tvůrce petice pana Gregárka, který na této schůzi byl. V petici se píše: „Netransparentní kroky děkana fakulty zároveň již přiměly všechny klíčové zaměstnance Katedry institucionální ekonomie (mezi jinými například prof. Šímu, prof. Zemplinerovou nebo doc. Ježka) vyjádřit ve výše zmiňovaném otevřeném dopise názor, že v této nové situaci na katedře nevidí perspektivu.“ Mimo jiné, na výše zmíněné schůzi, doc. Ježek řekl, že v žádném případě o odchodu vůbec neuvažuje. Profesorka Zemplinerová přechází na katedru ekonomie, kde stejně učí. V ZS 2012/2013 na KIE neučí. V předchozích semestrech měla na KIE pouze jeden kurz s 11–16 studenty. V tomto semestru se kurz pro nedostatek přihlášených neotvíral. K dnešnímu dni nebyla podána žádná výpověď kohokoliv z KIE. Znovu opakuji, že nikomu není nikterak bráněno v jeho dosavadní činnosti, žádný „prostor pro dobrou práci“ nikdo nerozkládá. David Lipka byl odvolán, mimo jiné, na základě nepravdivých údajů, které sděloval členům katedry ohledně výplat odměn. Členům katedry byl podrobný mail s mým vysvětlením odeslán 28.6.2012 v 17:14 hod. Tato korespondence je na vyžádání k nahlédnutí u tajemnice NF, popř. u děkana NF. Nového vedoucího katedry jsem pověřil řízením v souladu s relevantními právními předpisy a to jsou: zákon 111/1998 Sb., o vysokých školách, Pracovní řád VŠE v Praze (SR 01/2012), Statut VŠE v Praze a Statut NF VŠE v Praze. Tvůrcům petice jsem volal v pátek 5.10.2012, prakticky ihned, co jsem se s peticí mohl seznámit, a chtěl jsem jim nabídnout okamžité setkání a vysvětlení, které požadují. Pan Ing. Kuchař opakovaně telefon nebral. Následně jsem zjistil, že je dlouhodobě v Itálii. Panu Ing. Gregárkovi jsem nechával vzkaz na záznamníku, ten se následně v odpoledních hodinách ozval. Telefonicky jsem se vyjádřil k obsahu petice a nabídl mu osobní schůzku, až bude ve škole v Praze. Vzhledem k tomu, že nepoužívám facebook, a na stránkách petice mně nebyl dán prostor, musím volit náhradní formu zveřejnění své odpovědi, a to, že požádám některou z osob, která má na facebook přístup, aby mé vyjádření zveřejnila svým jménem.
Miroslav Ševčík

—————

Zpět