Respekt.ihned.cz: Anketa: Má se děkan soudit se studenty, kteří ho kritizují?

02.06.2013 00:00

Anketa mezi rektory o  žalobách děkana na studenty:

Libor Grubhoffer rektor Jihočeské univerzity 
Považoval bych to za krajně nešťastné a nevhodné. Mám za to, že panu děkanovi Ševčíkovi se podařilo značně vyhrotit situaci, aniž by využil všech vymožeností, které tradičně akademické prostředí k řešení konfliktů nabízí. Osobně si nedovedu ani jako bývalý děkan představit, že bych jednak dopustil, aby se situace tímto způsobem vystupňovala, a hlavně, že bych se potřeboval se studenty soudit. Nerad bych se pletl, ale přijde mi to jako nepochopení problému ze strany pana děkana.
 
Jiří Zlatuška emeritní rektor Masarykovy univerzity 
Takovou žalobu považuji za vyloučenou. Do akademického prostředí jako zásadní popření podstaty vztahů v akademické obci nepatří. Děkan nesmí vyvolávat nepřátelskou nebo jen mocensky vypjatou atmosféru vůči studentům coby slabší straně. Musí ve svém postavení unést studentskou kritiku, respektive se ze svého konání zodpovídat. Děkan vyhrožující žalobou zasluhuje být bez milosti zbaven úřadu. Takovým chováním navíc osvědčuje absenci předpokladů pracovat jako akademický pracovník. Jde tu také o advokacii ve vztahu k děkanovi jako orgánu veřejné moci vykonávajícímu správu v oblasti akademické samosprávy. Slušný právník by měl děkanovi vysvětlit nedostatek kompetence pro takový úřad, ne ho zastupovat.
 
Petr Jedelský Přírodovědecká fakulta UK 
Jednání děkana Národohospodářské fakulty VŠE považuji za nepřiměřené. Kauza v celém průběhu ukazuje, že na národohospodářské fakultě nefungují zvyklosti typické pro akademické obce jiných fakult. Způsob jednání děkana s kritiky prokazuje, že situace skutečně není růžová. Najmutí advokáta Sokola namísto smírčích kroků podnikaných uvnitř univerzity je skvělým krokem k Ševčíkovu vítězství. Dost možná tak výraznému, že Pyrrhos bude odsunut na smetiště dějin.
 
Josef Krob děkan Filozofické fakulty MU 
Zaprvé by se měly minimalizovat situace, kdy se spory z akademického prostředí přenášejí před soud. Zadruhé děkan by měl být velkorysý a řídit se bodem číslo jedna. Zatřetí přeroste-li kritika určitou hranici, stane-li se například vyhrožováním, je již na zvážení každého a jeho psychické odolnosti, zda stále držet předchozí dva body.

—————

Zpět