Schůzka pracovní skupiny se zástupci NF

26.03.2013 18:00

Tento den se pracovní skupina senátu potkala s děkanem Miroslavem Ševčíkem, Zdeňkem Chytilem, Jánem Pavlíkem a Miroslavem Zajíčkem.

Společně připravili návrh smírného prohlášení, které by zástupci fakulty byli ochotni podepsat.

Na konci ale Miroslav Zajíček napadl Alenu Češkovou, členku pracovní skupiny. Prý byla viděna v menze u jednoho stolu s lidmi, co jsou proti děkanovi. (Miroslav Zajíček použil slovo "kriminálníci".) A je proto podjatá!

Pracovní skupina takový výstup odsoudila. Do zápisu napsali: "Pracovní skupina považuje formu a obsah vyjádření Mgr. Zajíčka za krajně nevhodné a nepřijatelné na akademické půdě, především vzhledem k předchozímu korektnímu jednání Mgr. Češkové."

Děkan Miroslav Ševčík námitku Miroslava Zajíčka podpořil.

Alena Češková se pak rozhodla odstoupit z pracovní skupiny.

(Pro korektnost by se mělo dodat, že děkan Miroslav Ševčík v minulých dnech soukromě jednal s předsedkyní pracovní skupiny Jarmilou Radovou. Tu ale Miroslav zajíček z podjatosti neobvinil.)
 

—————

Zpět