Schůzka pracovní skupiny senátu s oběma stranami kontroverze

10.04.2013 00:00

Pracovní skupina akademického senátu VŠE se sešla s oběma stranami sporu najednou.

Připravila nový návrh smírného prohlášení. Ten zohledňoval i přání studentek.

Na jednání byla jako host přizvána místopředsedkyně senátu Alena Češková, bývalá členka skupiny. Ačkoli neměla nijak vystupovat, zástupci Národohospodářské fakulty trvali na tom, že za její přítomnosti nebudou jednat. 

Ani po jejím odchodu z místnosti ale nedošlo k nalezení žádného smírného prohlášení.

Naopak, děkan Miroslav Ševčík situaci ještě vyeskaloval. Místo aby se omluvil za své neslušné výroky, prohlásil "slečnu Smrčkovou za nevěrohodnou, za svými slovy si stojí, a pokud se cítí studentka Smrčková poškozena, vyzývá jí k žalobě vůči své osobě". (To je citované ze zápisu z jednání.)

—————

Zpět