Sdělení fakulty k návrhu omezit akreditace

18.09.2014 00:00

Sdělení Národohospodářské fakulty VŠE (NF VŠE) k vystoupení předsedkyně Akreditační komise ČR prof. Vladimíry Dvořákové v ČT24 dne 18. září 2014

1)      K informacím, které dnes poskytla předsedkyně Akreditační komise ČR prof. Dvořáková v ČT 24 se vedení NF VŠE nemůže vyjadřovat, protože zatím neobdrželo žádné vyjádření Akreditační komise ČR. Vzhledem k tomu považuje vedení NF VŠE  dnešní mediální vystoupení a chování prof. Dvořákové za neseriozní a nepřijatelné.
2)      Pokud by skutečně došlo k omezení akreditace oborů vyučovaných na NF VŠE, jednalo by se o naprosto absurdní rozhodnutí Akreditační komise ČR.
3)      Podle kritérií požadovaných k akreditaci oborů vyučovaných na vysokých školách jsou v případě NF VŠE fakta následující:
-          Kritérium: Přednášky má zajišťovat minimálně 60 % profesorů a docentů.
NF VŠE překračuje tuto hranici ve všech vyučovaných oborech.
-          Kritérium: Vědecká a publikační činnost učitelů.
NF VŠE je podle počtu článků publikovaných v impaktovaných časopisech jak v poměru k úvazkům, tak v poměru k počtu zaměstnanců v posledních letech nejlepší z celé VŠE. Obdobně je tomu tak i v případě monografií. Např. v posledním roce publikovali její učitelé 32 impaktovaných článků a 7 monografií.
-     Na NF VŠE působí celkem 94 učitelů, z nich je 12 profesorů a 20 docentů, což je 34 %. Navíc ze 41 odborných asistentů fakulty má 34 vědeckou hodnost CSc. nebo Ph.D, tedy 82 %. V těchto kritériích patří NF VŠE k nejlepším ekonomickým fakultám v celé ČR.
-          NF VŠE se ve všech žebříčcích dlouhodobě umisťuje na 1. nebo 2. místě mezi ekonomickými fakultami v celé ČR. Příkladem mohou být každoroční hodnocení Hospodářských novin, která zahrnují mj. i pedagogickou, vědeckou a publikační činnost.
 
18. září 2014
Mgr. Ing. Daniel Váňa
Tiskový tajemník NF VŠE

—————

Zpět