Shrnutí hlavních přečinů na zasedání celoškolského akademického senátu

22.09.2014 00:00

Tento den se konalo zasedání akademického senátu VŠE. Ukázalo se, že z Národohospodářské fakulty odcházejí Jiří Schwarz a Miroslav Svoboda. Miroslav Svoboda vystoupil se zásadním kritickým projevem - výňatek viz níže, celý záznam viz zde (vyžaduje přihlášení do ISIS) anebo zde (bez přihlášení).

Opravdu to znamená, že na Národohospodářské fakultě již nezůstal nikdo, kdo se ozve proti nepravostem? Opravdu to znamená, že přečiny děkana Miroslava Ševčíka zůstanou nepotrestány?
Opravdu to znamená, že rozklad fakulty nikdo nezastaví?

 

Výňatek ze zápisu ze zasedání:

Místopředsedkyně Češková: Senátor Schwarz zaslal všem dopis, že mu zaniká mandát z důvodu ukončení pracovního poměru k 30. 9. 2014.
 
Senátor Svoboda: Bude také končit k 30. 9. 2014, budou tedy muset být vyhlášeny doplňovací volby. Shrnul své působení v senátu, připomněl práci na rozpočtech, předpisech, ocenil, čeho všeho AS VŠE za posledních osm let dosáhl. Poděkoval senátorům za spolupráci. Dále zrekapituloval negativní situaci na NF tak, jak se vyvíjela od voleb do AS NF před dvěma lety až po současnost. Připomněl události a činy děkana NF Ševčíka, kterých byli senátoři svědky, ale které zůstaly nepotrestány: děkanův nátlakový výslech studentek, které proti němu protestovaly; to, že děkan následně jednu ze studentek veřejně urážel; to, že děkan Ševčík loni na březnovém zasedání AS VŠE manipuloval a uváděl nepravdivé informace; to, že členům AS VŠE ukazoval soukromou facebookovou konverzaci lidí, kteří ani jeden nepřipouštěli, že by ji s ním sdíleli a že by mu dali souhlas, a odmítl to jakkoli vysvětlit; to, že studentům, kteří ho kritizovali, hrozil soudem; to, že protizákonně ukončoval studium doktorandovi, který ho kritizoval, a nerespektoval ani verdikt rektora; to, že připravil demonstrační dopis pro svoje senátory, aby ho poslali AS VŠE a podepsali vlastním jménem; to, že senátoru Svobodovi protizákonně zasahoval do studia tak, že hrozilo, že nedostuduje, a jen díky zásahu rektorky studium skončilo úspěšně. Děkan Ševčík nikdy nebyl potrestán, nesešla se ani etická komise, a ve své činnosti pokračuje – minulý týden v rozhovoru v médiích několikrát lhal o počtu a charakteru odcházejících učitelů. Nejde ale o přečiny jednotlivce, např. doc. Pavlík, předseda AS NF VŠE, odmítá projednat návrhy oponujících senátorů; odmítá jim udílet slovo; má punc člověka, který falšuje zápisy. To, že tito lidé setrvávají ve svých funkcích, posiluje špatné vzorce chování, a to i na dalších fakultách. Není na místě zdrženlivost, děkan Ševčík se dopustil tolika přečinů, že již dávno měl být zbaven funkce. Nadále se tvářit, že se nás to netýká, to pohřbí celou VŠE.
 
Místopředsedkyně Češková: Spolupracovala se senátorem Svobodou celých 8 let, udělal toho na půdě akademického senátu velmi mnoho, byl vysílán i do různých funkcí. Poděkovala mu za práci, kterou v AS dělal, popřála mu hodně štěstí a vyjádřila lítost nad jeho odchodem.
 
Rektorka Machková: Popřála senátorovi Svobodovi jen to nejlepší v nové práci, stává se děkanem na Anglo-American University.

—————

Zpět