Stanovisko k prohlášení vedení fakulty

29.05.2013 00:00

Ke včerejšímu prohlášení vedení fakulty vydalo pět zmíněných učitelů svoje stanovisko:

 

Stanovisko k PROHLÁŠENÍ VEDENÍ NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY ZE DNE 28. 5. 2013
 
Vážení členové akademické obce,
 
omlouváme se za další příspěvek do již tak těžko srozumitelné debaty v kauze děkana Ševčíka, ale jsme nuceni stručně reagovat alespoň na některé pomluvy, které děkan včera rozeslal všem členům akademické obce (zatímco ty zbylé ponecháváme bez komentáře):
 
1) Děkan předkládá obvinění, proti nimž se nemůžeme bránit, neboť nás s nimi nikdy (navzdory opakovaným žádostem z naší strany) neseznámil. Přesto tato obvinění zveřejňuje médiím i akademické obci a činí na jejich základě kroky, jako by byla tato obvinění prokázána. Takový postup, jakkoliv pro děkana typický, považujeme v civilizované společnosti za nepřijatelný.
 
2) Aniž bychom znali konkrétní body obvinění, kategoricky popíráme, že bychom kdy mohli jakýmkoli naším jednáním způsobit fakultě škodu, která by „překročila 1 mil. Kč“. (bod 6) Takové tvrzení je zcela absurdní a budeme se proti němu bránit soudní cestou.
 
3) Snahu děkana racionalizovat tímto „odhalením“ své kroky (bod 7) považujeme za naprosto nepřesvědčivou a dokládající jeho odtržení od reality. Jedná se o již několikátou interpretaci jeho kauzy, s níž přichází celý rok poté, co začal v dubnu 2012 postupně odstraňovat své domnělé odpůrce. Nelze ji proto nevnímat než jako další pokus očernit nepohodlné členy akademické obce a odvést pozornost od reálných problémů na fakultě, ať již jde o klesající zájem uchazečů či odložení akreditací.
 
Nikdo z nás nesváděl a nesvádí s děkanem boj o moc na NF, nikdo z nás s NF již nespojuje svoji budoucnost: jsme si vědomi jeho institucionální, informační a zejména finanční převahy, kterou se nezdráhá využít. Přestože s lítostí sledujeme, kam jeho destruktivní politika fakultu zavedla, jde nám v tuto chvíli jen o obranu našeho jména proti nepravdivým obviněním.
V Praze, dne 29. 5. 2013
 
Ing. David Lipka, Ph.D.
PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
PhDr. Pavel Szobi
Doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph.D.

—————

Zpět