Stanovisko vedení NF a vedoucích kateder

20.02.2013 00:00

K událostem na fakultě zveřejnilo své společné stanovisko vedení fakulty a někteří vedoucí kateder.

Reakce prof. Šímy na FB:

"Na tom prohlášení je zajímavé, že je v rozporu s tím, k čemu následně došla vědecká rada. Tam sice od jedné části členů zaznívala slova o nutnosti podpořit děkana, ovšem následně převážil názor (velmi akcentovaný mj. Václavem Klausem) , že v okamžiku kdy proti krokům vedení protestuje na chodbě stovka studentů a řada pedagogů s nimi sympatizuje, je třeba si přiznat, že nějaký problém existuje a že VR musí vyzvat děkana, aby ho řešil. Nemá-li se situace dále eskalovat, je třeba hledat řešení, a nikoli "identifikovat viníky" a dokazovat, kolik má která strana příznivců. Prohlášení vedení fakulty a v(některých) kateder jde přesně opačným směrem. Situaci hrotí tím, že identifikuje údajné organizátory pomlouvačné kampaně a spekuluje o jejich motivech. Jestli to dobře chápu, tak jsem jedním ze dvou "iniciátorů" a jedním z těch, kteří to dělají pro peníze. Nevěřil bych, že se pod takovýto nesmysl někdo podepíše. A snad nikdo tomu přeci nemůže věřit. (v porovnání s tím je výtka "manažerského selhání" Davida Lipky alespoň elementárně uvěřitelná). VR je tedy prvním klíčovým orgánem, který odolal tlaku a deklaratorně nepodpořil stávající kroky vedení. Doufejme, že to není poslední krok správným směrem."

Stanovisko vedení fakulty vyvolalo několik reakcí:

—————

Zpět