Stížnost děkana Miroslava Ševčíka na tyto stránky

14.02.2013 00:00

Děkan Miroslav Ševčík a předseda AS NF Ján Pavlík si stěžují na obsah těchto stránek. Protože jsou tyhle stránky anonymní, je slušné, abych jejich  stížnost  zveřejnil. Čtenáři aspoň můžou tyhle stránky číst kritičtěji.

Moje vyjádření ke konkrétním bodům stížnosti:

1. údajně nepravdivý výrok

Citace: "Chcete vědět, jak děkan Miroslav Ševčík zlikvidoval fungující fakultu?"

Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka: Není pravda, že Miroslav Ševčík zlikvidoval fungující fakultu. Naopak fakulta funguje úspěšně po celou dobu, co působí ve funkci děkana (od 1.7.2010). Pod jeho vedením se umístila v roce 2011 na prvním místě a v letech 2012 a 2013 na druhém místě v žebříčku hodnocení ekonomických fakult  vysokých škol v ČR.

Reakce moje: Na svých stránkách píšu o tom, jak co děkan Miroslav Ševčík způsobil za cca poslední půlrok. Vůbec nic nepíšu o celé době jeho děkanování. Argument žebříčku vysokých škol je tak časově úplně mimo. (Navíc žebříčky se sestavují se zpožděním, takže jestli děkan někoho tímhle argumentem chválí, tak spíš bývalého děkana.)

Ale ještě než jsem dostal tu stížnost, sám jsem musel uznat, že děkan zatím fakultu úplně nedokázal zlikvidovat. Proto citovaný text už dávno na mých stránkách nenajdete. Opravil jsem ho na "Zdokumentování kauzy děkana Miroslava Ševčíka".

2. údajně nepravdivý výrok

Citace: "Tyhle stárnky popisují, jak se docentovi Miroslavu Ševčíkovi podařilo během několika měsíců rozeštvat Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde působí jako děkan. Někteří lidé odešli sami, další byli odejiti."

Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka: Není pravda, že byl někdo "odejit". Nikomu nebyla doposud dána výpověď. Z celkového počtu 88 pracovníků odešli na vlastní žádost dva zaměstnanci a se dvěma zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr dohodou k 31. 12. 2012 na žádost těchto zaměstnanců, když byla odhalena jejich zásadní finanční pochybení se škodou, která je vyšší než škoda značná. Uváděné informace jsou zavádějící a poškozují vedení Národohospodářské fakulty s cílem vytvářet a rozšiřovat mínění, že odešla významná část pracovníků. Přitom fluktuace na Národohospodářské fakultě odpovídá běžné praxi. V posuzovaném období byli přijati noví pracovníci a bylo vypsané výběrové řízení; na nové pozice na fakultě se přihlásilo významně více zájemců, než je vypsaných pozic.

Reakce moje: Jestli jsem to dobře pochopil, spor je o "být odejit". "Je odejit" někdo, kdo chtěl pokračovat v práci, ale nebyla mu prodloužena smlouva? Nebo ne? Podle mě ano. Ale nemám na to silný názor. Proto měním formulaci na: "Někteří lidé odešli sami, jiní odejít museli."

Pak je tu ještě výtka, že ta věta chce "vytvářet a rozšiřovat mínění, že odešla významná část pracovníků". Tak to tahle věta určitě netvrdí. Ale nemusí odcházet většina, aby existoval problém. Není kus jako kus. Na číslech to hezky dokládá Petr Koblovský ve svém dopisu vědecké radě.

3. údajně nepravdivý výrok

Citace: To děkana rozezlilo a od té doby se začalo říkat, že David Lipka přijde o místo vedoucího katedry a jeho katedra bude rozpuštěna. Fámy? Podívejte, co se dělo po volbách: Radek Soběhart, jeden z těch "ostatních" kandidátů do senátu, byl do týdne po volbách zbaven místa zástupce vedoucího katedry. Marek Hudík, jeden z těch "ostatních" kandidátů do senátu, měl od svého vedoucího navrženo prodloužení smlouvy na dobu neurčitou. Děkan mu smlouvu prodloužil, ale jen na jeden rok. Petrovi Bartoňovi nebyla na konci června prodloužena pracovní smlouva. David Lipka byl na konci června odvolán z funkce vedoucího katedry.

Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka:

 • Není pravda, že by byl děkan rozezlený. Děkan byl pouze opakovaně nespokojený s prací a nepřípustným chováním pana Davida Lipky; poté, co ztratil důvěru v tohoto svého podřízeného pracovníka, byla panu Lipkovi odňata funkce "pověřeného vedením" Katedry institucionální ekonomie (KIE) - v červnu 2012. David Lipka zůstává nadále na Národohospodářské fakultě jako pedagogický pracovník. 
 • Radek Soběhart byl na jaře 2012 odvolán z pozice zástupce vedoucího katedry ze stejných důvodů jako pan Lipka a byl nahrazen odborně kvalitnějším a zkušenějším pracovníkem - docentem.
 • Markovi Hudíkovi byla prodloužena smlouva o jeden rok v souladu s běžnou prací na celé univerzitě; tato praxe se řídí požadavky ministerstva školství. 
 • Petrovi Bartoňovi smlouva nebyla prodloužena, protože opakovaně a dlouhodobě neplnil podmínku jejího prodloužení.
 • Rozhodnutí o pracovněprávních vztazích je podle Zákona č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze v plné kompetenci a odpovědnosti děkana.

Reakce moje

 • Děkan rozezlený byl, víc lidí toho bylo svědkem. Možná to ale byl jen jejich pocit, proto jsem formulaci opravil.
 • Je pravda, že děkan ztratil důvěry v Davida Lipku.
 • Není ale pravda, že totéž platilo u Radka Soběharta. Až do akademických voleb děkan nevyjádřil žádnou nespokojenost s jeho prací. A nikdy nemluvil o jeho nepřípustném chování.
 • Tvrzení o pracovní smlouvě Marka Hudíka je nepravdivé. Není "v souladu s běžnou praxí na celé univerzitě", aby byla prodloužena smlouva o jeden rok. Marek Hudík není ani důchodce, ani člověk s drobným úvazkem. Těm možná, ale "normálním" učitelm se smlouvy prodlužují na víc let. Navíc jeho vedoucí mu navrhoval  smlouvu na dobu neurčitou.
 • Petr Bartoň: Pokud jsem dobře slyšel, podmínkou prodloužení smlouvy je v tomto případě hotový doktorát? Fajn. Proč je tahle podmínka důležitá jenom u Petra Bartoně? Proč není důležitá u mnoha jiných učitelů?

4. údajně nepravdivý výrok

Citace:

Po zasedání akademického senátu se děkan Miroslav Ševčík pustil do další práce:
 • Předmět "Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů", který dosud garantoval Marek Mičúch a který vytvořil Jiří Schwarz, byl převeden na jinou katedry a garantem učiněn Miroslav Zajíček. Marek Mičúch totiž oznámil, že kvůli této kauze odejde z fakulty - o jeho rozčarování nad podivným převedením předmětu více v jeho dopisu. (Update: z registrací a zápisů se zdá, že předmět byl Jiřímu Schwarzovi navrácen.)
 • Sekretářka Zuzana Šeneklová, která podepsala petici, dostala výpověď pro nadbytečnost (resp. pak se dohodla na ukončení dohodou).
 • Miroslavu Svobodovi, který na zasedání senátu kritizoval kroky děkana, bylo oznámeno, že předmět Ekonomická propedeutika, který garantuje, by měl být obětován ve prospěch jiných povinných předmětů. (Na schůzi katedry ho nicméně členové podpořili s tím, že volné hodiny pro zvětšní jiných povinných předmětů se dají najít i jinde.)
 • František Stellner, který měl s děkanem delší spor kvůli Ekonomické propedeutice a který nepodepsal "antichartu", se s děkanem na konci prosince dohodl na okamžitém  ukočení pracovního poměru (podrobnosti nejsou ověřeny - prý si do cestovního příkazu vyplnil pozdější datum návratu, než jaké bylo skutečné; místo k opravě ho děkan přiměl k odchodu).
 • Radek Soběhart, který podepsal petici, odešel okamžitě s Františkem Stellnerem.
 • Markovi Vokounovi, který se živě stýkal s opozicí, vypršela pracovní smlouva na konci roku 2012. Přestože dělal práci systémového intergtárora (specialista, který se stará o informační systém) a nikdy k jeho práci nebyly připomínky, napsali mu, že mu smlouvu neprodlouží.
 • V průběhu ledna 2013 děkan Miroslav Ševčík vyřadil z pedagogické komise fakulty všechny nespolehlivé učitele.
Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka:
 • Děkan Ševčík vůbec neinicioval převod předmětu a "tedy se vůbec nepustil do další práce".
 • Marek Mičúch podepsal ukončení pracovního poměru dohodou několik týdnů předtím, než se jednalo o převedení předmětu na jinou katedru; toto převedení inicioval prof. Holman - vedoucí Katedry ekonomie, přičemž nakonec předmět nebyl vůbec převeden.
 • Pracovní poměr Zuzany Šeneklové byl ukončen dohodou. Tento pracovní poměr na pozici sekretářky Katedry ekonomie byl sjednán jako zástup za kmenovou pracovnici na mateřské dovolené  ve výši úvazku 0,1. Ukončení pracovního poměru inicioval vedoucí Katedry ekonomie.
 • Ekonomická propedeutika je plně v kompetenci vedoucího Katedry ekonomie prof. Holmana.
 • Radek Soběhart a František Stellner odešli na vlastní žádost, když byla odhalena jejich závažná finanční pochybení se škodou, která je vyšší než škoda značná. Poté, co uhradili vzniklou škodu, jim byl umožněn odchod dohodou.
 • Markovi Vokounovi nebyla prodloužena pracovní smlouva (uzavřená původně na dobu určitou do 31.12.2012), neboť porušil v několika případech příkaz nadřízeného a vědomě obcházel pravidla týkající se vkládání údajů do informačního systému a neinformoval o některých provedených operacích svého nadřízeného.
 • Děkan nevyřadil nikoho z pedagogické komise, požádal jednotlivé vedoucí kateder o návrh zástupců těchto kateder do pedagogické komise a těmto návrhům plně vyhověl.

Reakce moje:

 • Jestliže se děkan opravdu nepustil do žádné práce, pak svůj text opravuji. Už tam nic o práci není.
 • Celý text je tedy uveden jinak - jde pouze o výčet toho, co se shodou okolností přihodilo kritikům děkanových kroků. Není zde kladena žádná souvislost s děkanovou prací.
 • Z jiných důvodů jsem opravil text o pedagogické komisi. Děkan vědomě nemluví pravdu, když tvrdí, že nikoho z pedagogické komise nevyřadil. Vyřadil z ní Petra Bartoně, Magdalenu Kotýnkovou, Radka Soběharta a Miroslava Svobodu.

5. údajně nepravdivý výrok

Citace:

 

Dnes už je jasné, že děkan Miroslav Ševčík ničí Národohospodářskou fakultu, a tím pádem škodí i Vysoké škole ekonomické v Praze. Sám od sebe s tím nepřestane. Co bude dál, proto záleží i na vás. Nabízím několik tipů:
 • Řekněte o kauze svým kamarádům, řekněte to všem. Neznáte někoho v novinách, časopisech, v televizi? Řekněte jim o tom! I když máte pocit, že sami nic nezmůžete, ostatní třeba ano - musejí ale o tom vědět.
 • Napište postiženým a potěšte je - potřebují vědět, že v tom nejsou sami a že i ostatní vnímají nespravedlnost, která se děje.
 • Až potkáte děkana Miroslava Ševčíka, dělejte, že ho nevidíte, a třeba se i otočte zády. Jinak nepochopí, že dělá něco neslušného. (Máte-li odvahu, kontaktujte ho osobně - ať vám podá uspokojivé vysvětlení, nebo ať odstoupí.)
Ale jsou tu i orgány, které mohou proti škodlivému děkanovi Miroslavu Ševčíkovi přímo zasáhnout:
 • Napište členům fakultního akademického senátu, ať vybídnou děkana k nápravě, nebo ať ho odvolají.
 • Napište členům celoškolského akademického senátu, ať k děkanovým praktikám zaujmou stanovisko.
 • Napište rektorovi, ať vše vyšetří a přiměje děkana ke slušnému chování, nebo ať ho odvolá.
 • Napište na Oddělení kontroly, informací a stížností, ať prověří děkanovy praktiky.
Děkan Miroslav Ševčík si myslí, že nedělá nic špatného. A myslí si, že většina stojí za ním. Když ho nevyvedeme z omylu, bude v likvidaci fakulty pokračovat. Proto prosím nemlčte!
Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka:
Veřejné vyzývání k bezdůvodné dehonestaci děkana a celé fakulty porušuje všechna pravidla slušného jednání a lze uvažovat i o porušení právních předpisů týkajících se ochrany dobrého jména či dokonce se může jednat o pomluvu.
Reakce moje: Nemyslím si, že vyzývám k dehonestaci děkana. Chci jenom aby nesl odpovědnost za svoje činy. Ale mezitím jsem stejně už danou stránku upravil.

6. údajně nepravdivý výrok

Citace: Současná situace je ale nepříjemná pro chod fakulty. Proč nebyl zaučen nástupce? Kdo to bude dělat? Je kvůli osobní mstě opravdu nutné ohrožovat chod fakulty?!!!

Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka: Chod fakulty není ohrožen. Sdělení je tendenční s cílem vyvolat paniku rezultující z domnělého ohrožení chodu fakulty. Zástupcem fakulty byla jmenována osoba, která současně působí v dané oblasti na úrovni celé univerzity. Opět se jedná o bezdůvodnou dehonestaci děkana a celé fakulty, porušení všech pravidel slušného jednání a lze uvažovat i o porušení právních předpisů týkajících se dobrého jména či dokonce se může jednat o pomluvu.

Reakce moje: Novým zástupcem fakulty byl stanoven dosavadní "celoškolský integrátor". Ale celoškolské problémy jsou jiné než fakultní. Hned v lednu se konalo přijímací řízení a tam fakultní zástupce dělá jiné věci než celoškolský. On proto musel shánět pomoc od integrátorů z jiných fakult. Sám to říká. To není pomluva, ale fakt. Formulaci věty proto sice trochu upravím, ale na jejím smyslu trvám.

7. údajně nepravdivý výrok

Citace: S koncem roku odešel Radek Soběhart z katedry hospodářských dějin. Pokud vím, odešel sám poté, co děkan Miroslav Ševčík provedl jeho vedoucímu, Františku Stellnerovi.

Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka: Radek Soběhart a František Stellner odešli na vlastní žádost, když byla odhalena jejich zásadní finanční pochybení se škodou, která je vyšší než škoda značná.

Reakce moje: Podle mých informací odešel Radek Soběhart opravdu kvůli Františku Stellnerovi. V zájmu objektivity ale děkanovu verzi připojím k původnímu textu. Pouze se pozastavuji na jednou věcí: "škoda značná" je právní pojem. Znamená škodu alespoň 500 000 Kč. Je-li škoda vyšší než škoda značná, nazývá se "škoda velkého rozsahu" a začíná na 5 000 000 Kč. Opravdu dokázal akademický pracovník udělat finanční pochybení ve výši 5 milionů korun?

8. údajně nepravdivý výrok

Citace:

Náhle a v tichosti skončil dohodou svoje působení na fakultě František Stellner. Dlouholetý vedoucí katedry hospodářských dějin. Dlouholetý proděkan pro vědu. Co tak najednou?
 
On sám mlčí. Takže musím vzít za vědk fámami. Jsou dvě:
 
1. verze: František Stellner si napsal cestovní příkaz, který byl o dva dny delší, než jak skutečně cesta proběhla. Omyl? Nebo úmysl v situaci, kdy mu děkan Miroslav Ševčík nepřiznává žádné odměny za to, že nepodepsal dopis na jeho podporu? Děkan Miroslav Ševčík na to přišel. Za normálních okolností by ho upozornil na chybu a cestovní příkaz by byl opraven. Děkan ale přitlačil docenta ke zdi, takže se domluvili na rychlém rozchodu s tím, že oba o celé věci pomlčí.
 
2. verze: František Stellner provedl podvody v řádu stovek tisíc korun. Zlí jazykové tvrdí, že tuto druhou verzi roznáší děkan Miroslav Ševčík a tajemnice Jeanette Franková. Kdo se s nimi můžete potkat, zeptejte se ji na to, prosím. Pokud by to totiž byla pravda, mají povinnost to ohlásit na policii, nebo se sami dopustí trestného činu. A pokud to není pravda, ať to laskavě dementují.
 
Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka: Radek Soběhart a František Stellner odešli na vlastní žádost, když byla odhalena jejich zásadní finanční pochybení se škodou, která je vyšší než škoda značná.
Reakce moje: Děkuji za upřesnění druhé verze, text opravím. Jen je mi divná jedna věc: "škoda značná" je právní pojem. Znamená škodu alespoň 500 000 Kč. Je-li škoda vyšší než škoda značná, nazývá se "škoda velkého rozsahu" a začíná na 5 000 000 Kč. Opravdu dokázal akademický pracovník udělat finanční pochybení ve výši 5 milionů korun?

9. údajně nepravdivý výrok

Citace: Z Národohospodářské fakulty byla odejita Zuzana Šeneklová

Zuzana Šeneklová pracovala jako sekretářka a také pomáhala s různými projekty. Ale z ničeho nic si vedení fakulty vzpomnělo, že je formálně zařazená na katedru ekonomie, přičemž prací, kterou dělá, tam nepatří - takže je vlastně nadbytečná...

(Napadá vás, že se to dalo vyřešit přeřazením na jiné pracoviště Národohospodářské fakulty? Ne, to určitě ne. Stejně jako to určitě nesouvisí s tím, že Zuzana Šeneklová podepsala petici za transparentní vedení hned jako čtvrtá...)
Reakce Miroslava Ševčíka a Jána Pavlíka: Slečna Šeneklová byla přijata jako dočasná výpomoc na Katedru ekonomie z důvodů odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. Po jejím návratu byla její smlouva ze zjevných důvodů ukončena. Pro informaci, velikost jejího úvazku na Katedře ekonomie byla 0,1 a slečna Šeneklová i nadále zůstává jako projektová asistentka při administraci některých projektů.
Reakce moje: Text jsem upravil, protože jsem se dověděl nové skutečnosti: Odchod Zuzaně Šeneklové nabídli zničehonic až dlouho poté, co se sekretářka vrátila, takže s návratem z mateřské to nemůže souviset. Že to naopak souvisí s podpisem petice, to ukazují jiné věci. Zuzana Šeneklová hned po podpisu vypadla z činností, které do té doby dlouhodobě dělala: přestala být využívána pro organizování promocí, pro organizování zasedání vědeckých rad fakulty apod.
Úvazek sice Zuzana Šeneklová měla 0,1, ale to bylo proto, že většinu peněz za svoji práci dostávala jako stipendium. (To je obvyklá praxe.) A výplata stipendia v říjnu najednou skončila. Zuzana Šeneklová byla při ukončování pracovního poměru ujištěna, že jde jen o formální změnu, ale slíbené peníze už nepřišly. Teď sice pro fakultu pracuje, ale už jen ze setrvačnosti na dobíhajícím projektu.
 

 

 

—————

Zpět