Vedením katedry institucionální ekonomie pověřen Miroslav Zajíček

15.07.2012 00:00

Někdy v průběhu července (přesnější datum snad zjistím) byl vedením katedry institucionální ekonomie pověřen Miroslav Zajíček. Děkan předtím oslovoval vybrané členy katedry, ale všichni odmítli s tím, že nevidí důvod pro výměnu Davida Lipky.

O pověření nového vedoucího děkan členy katedry oficiálně informoval až na podzim.

Pověření Miroslava Zajíčka vzbudilo velkou nevoli - jednak kvůli odvolanému Davidu Lipkovi, jednak kvůli tomu, že Miroslav Zajíček současně na Národohospodářské fakultě studoval doktorské studium.

—————

Zpět