Výběrové řízení na místa vedoucích kateder

04.12.2012 00:00

Děkan Miroslav Ševčík pod tlakem vypsal výběrové řízení na místa vedoucích těch kateder, které dosud vedli jen pověření vedoucí. (Pro vysvětlení - "pověřený vedoucí" normálně znamená dočasné vedení katedry po dobu nezbytně nutnou, než se uskuteční výběrové řízení. Na Národohospodářské fakultě šlo ale o trvalý stav.)

V textu, který je níže, si všimněte zajímavé odlišnosti. Zatímco u katedry ekonomiky životního prostředí musí uchazeč mít VŠ vzdělání v ekonomii nebo přírodních vědách, u katedry institucionální ekonomie to musí být VŠ vzdělání v ekonomii a právu. To v mnoha lidech vzbudilo podezření, že to souvisí s tím, že oba obory má vystudované Miroslav Zajíček, dosavadní pověřený vedoucí.

Pro korektnost: z dalšího textu výběrového řízení by se dalo usuzovat, že možná nejde o VŠ vzdělání v ekonomii a zároveň v právu, ale možná o jeden obor, který se jmenuje "ekonomie a právo", anglicky "law and economics".

 

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení

Děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice:

 

 

vedoucí Katedry životního prostředí

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru ekonomie nebo přírodní vědy a minimálně absolvent doktorského studia s pedagogickou praxí v oboru ekonomie, hospodářská politika nebo ekonomika životního prostředí, dále vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řídící práci, zkušenosti s realizací zahraničních vědecko-výzkumných projektů a předložení koncepce rozvoje katedry pro období 2013-2016. Nástup a rozsah úvazku dle dohody.

 

vedoucí Katedry institucionální ekonomie

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru ekonomie a právo a minimálně absolvent doktorského studia ekonomického nebo právnického zaměření s pedagogickou praxí v oboru ekonomie a právo nebo teoretická ekonomie nebo hospodářská politika, dále vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řídící práci, jazykové předpoklady, zkušenosti s realizací zahraničních vědecko-výzkumných projektů a předložení koncepce rozvoje katedry pro období 2013-2016. Nástup a rozsah úvazku dle dohody.

 

vedoucí Katedry práva

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru právo vč. rigorózní zkoušky, pedagogická praxe v oboru právo, vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řídící práci, zkušenosti z praxe,

předložení koncepce rozvoje katedry pro období 2013-2016. Předpokládaný nástup a rozsah úvazku dle dohody.

 

odborný asistent Katedry institucionální ekonomie

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru ekonomie nebo právo a minimálně absolvent doktorského studia + alespoň 2 roky pedagogické praxe, dále publikační činnost a jazykové předpoklady. Nástup a rozsah úvazku dle dohody.

 

odborný asistent Katedry regionálních studií

Požadavky: VŠ vzdělání vč. ukončeného doktorského studia vztahující se k  oboru Regionální socioekonomická analýza, min. 2 roky pedagogické praxe v oboru, vědecká a publikační činnost, jazykové předpoklady. Předpokládaný nástup a rozsah úvazku dle dohody.

 

Písemné přihlášky včetně profesního životopisu, úředně ověřených dokladů o vzdělání, přehledu vědecké a publikační činnosti, přehledu praxe a výpisu z rejstříku trestů  zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Ing. Jeannette Franková, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3

________________________________________________________________________________

Oprava textu zveřejněného dne 4.12.2012

(chyba v názvu katedry)

Děkan  Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice:

vedoucí Katedry ekonomiky životního prostředí

Požadavky: VŠ vzdělání v oboru ekonomie nebo přírodní vědy a minimálně absolvent doktorského studia s pedagogickou praxí v oboru ekonomie, hospodářská politika nebo ekonomika životního prostředí, dále vědecká a publikační činnost, předpoklady pro řídící práci, zkušenosti s realizací zahraničních vědecko-výzkumných projektů a předložení koncepce rozvoje katedry pro období 2013-2016. Nástup a rozsah úvazku dle dohody.

Písemné přihlášky včetně profesního životopisu, úředně ověřených dokladů o vzdělání, přehledu vědecké a publikační činnosti, přehledu praxe a výpisu z rejstříku trestů  zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Ing. Jeannette Franková, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Oprava: 17. 12. 2012

—————

Zpět