Vyjádření ke „Stanovisku vedení NF“ ze dne 19. února 2013

25.02.2013 00:00

 

 
My, níže podepsaní, se ohrazujeme proti tvrzení, uvedeném ve „Stanovisku vedení NF“ ze dne 19. února 2013 (dále „Stanovisko“), že jsme údajně získali jakýsi „nadstandardní přístup k předmětným benefitům“ (v kontextu věty o „přerozdělování finančních prostředků“).
Jsme přesvědčeni, že systém odměňování platný na KIE od roku 2009 byl mimořádně transparentní. Tento systém byl zaměstnanci katedry opakovaně oceňován a nikdo z vedení NF ho až do událostí souvisejících s odvoláním vedení KIE v červnu 2012 nezpochybňoval.
 
Výše uvedené tvrzení „Stanoviska“ nejen že naznačuje, že jsme se v minulosti účastnili na nějakém podezřelém systému přerozdělování „předmětných benefitů“, což důrazně popíráme, ale zároveň zásadním způsobem zpochybňuje kontrolní mechanismy, které na NF fungují. Každé rozhodnutí o výplatě peněžních prostředků prochází několikastupňovým schvalováním a hospodaření každé katedry je součástí zprávy o hospodaření fakulty, kterou schvaluje kolegium děkana a akademický senát NF.
 
Dále se pozastavujeme nad tím, že „Stanovisko“ zakládá své argumenty na našich osobních údajích („předmětných benefitech“, jež jsme měli získat), které nelze bez našeho výslovného svolení sdělovat třetí straně. Buď osoby pod „Stanoviskem“ podepsané měly přístup k našim osobním údajům, což zakládá podezření z porušení Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, nebo se podepsaly pod tvrzení, jejichž věrohodnost si nemohly ověřit. To je, alespoň u podepsaných akademiků, zjištění, které na kvalitu NF nevrhá dobré světlo.
 
Proto žádáme osoby pod „Stanoviskem“ podepsané, aby sdělily, zda
a) skutečně měly přístup k našim osobním údajům,
b) pokud ano, na základě jakých obecně platných kritérií (tj. aplikovaných u všech zaměstnanců NF) usoudily, že jsme měli mít přístup k benefitům, které jsou v kontextu NF VŠE či obecně veřejných vysokých škol nadstandardní.
 
Bez tohoto vysvětlení pokládáme výše uvedené tvrzení ve „Stanovisku“ za pomluvu, jejímž cílem je odvést pozornost od skutečných problémů v řízení NF a vyhnout se odpovědím na nepohodlné otázky, které vůči současnému vedení NF my a mnozí další oprávněně vznášíme.
 
V Praze, v New Yorku a v Lovani dne 25. února 2013
 
Ing. Petr Houdek, v. r.
Marek Hudík, Ph.D., v. r.
Pavel Chalupníček, Ph.D., v. r.
Petr Koblovský, Ph.D., v. r.
David Lipka, Ph.D., v. r.
Ing. Mgr. Pavol Minárik, v. r.
prof. Josef Šíma, Ph.D., v. r.

—————

Zpět