Z fakulty odešli poslední učitelé bojující proti nepravostem

30.09.2014 00:00

Z národohospodářské fakulty odešli prof. Jiřina Jílková, doc. Jiří Schwarz, dr. Miroslav Svoboda.

Jiří Schwarz původně v kauze děkana Miroslava Ševčíka figuroval jako jeho spojenec. To se změnilo teprve poté, co děkan Miroslav Ševčík skandálně zasáhl proti studentkám, které proti němu protestovaly. Jiří Schwarz se snažil jako člen AS VŠE a bývalý děkan Národohospodářské fakulty plnit roli mediátora sporu mezi děkanem Miroslavem Ševčíkem a studentkami. Děkan Miroslav Ševčík ale jeho aktivitu odmítl a rozešel se s ním ve zlém. Jiří Schwarz později na protest odešel z vědecké rady fakulty. Při té příležitosti poskytl zásadní doklad toho, že celá kauza děkana Miroslava Ševčíka nevznikala spontánně, ale stál za ním plán na likvidaci nepohodlných zaměstnanců.

Miroslav Svoboda se v kauze objevil poměrně záhy jako člověk, který kritizoval netransparentní manažerská rozhodnutí děkana Miroslava Ševčíka. Především pak vystupoval na zasedáních akademického senátu VŠE. Přistihl tam děkana Miroslava Ševčíka, jak se snaží senátory manipulovat a podávat jim nepravdivé informace, a tajemnici Národohospodářské fakulty, jak lže ohledně kauzy s protestujícími studentkami. Opakovaně poukazoval na (ne)fungování fakultního senátu a na neslušné chování děkana Miroslava Ševčíka. Za to si "vysloužil" mimo jiné i demonstrační odsouzení administrativními pracovnicemi fakulty. Ukazoval také, jak je chování předsedy fakultního akademického senátu v rozporu se zákonem. Při svém posledním vystoupení na akademickém senátu VŠE pak shrnul nejdůležitější prohřešky děkana Miroslava Ševčíka a jeho spolupracovníků a varoval před jejich dalším neřešením.

—————

Zpět