Z Národohospodářské fakulty musel odejít František Stellner

31.12.2012 02:00

Náhle a v tichosti skončil dohodou svoje působení na fakultě František Stellner. Dlouholetý vedoucí katedry hospodářských dějin. Dlouholetý proděkan pro vědu. Co tak najednou?

Jsou dvě verze příběhu. První je neověřená povídačka, druhá je oficiální sdělení děkana Miroslava Ševčíka.

1. verze: František Stellner si napsal cestovní příkaz, který byl o dva dny delší, než jak skutečně cesta proběhla. Děkan Miroslav Ševčík na to přišel. Domluvili se prý na rychlém rozchodu s tím, že oba o celé věci pomlčí.

2. verze (sdělení děkana Miroslava Ševčíka): "Radek Soběhart a František Stellner odešli na vlastní žádost, když byla odhalena jejich zásadní finanční pochybení se škodou, která je vyšší než škoda značná. Poté, co uhradili vzniklou škodu, jim byl umožněn odchod dohodou."

(Pro neznalé dodám, že "škoda značná" je právní pojem. Znamená škodu alespoň 500 000 Kč. Je-li škoda vyšší než škoda značná, nazývá se "škoda velkého rozsahu" a začíná na 5 000 000 Kč. Opravdu dokázal akademický pracovník udělat finanční pochybení ve výši 5 milionů korun?)

—————

Zpět