Z Národohospodářské fakulty musela odejít Zuzana Šeneklová

30.11.2012 00:00

Zuzana Šeneklová, signatářka petice za transparentní vedení, musela odejít.

Děkan Miroslav Ševčík k tomu uvádí: Slečna Šeneklová byla přijata jako dočasná výpomoc na Katedru ekonomie z důvodů odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. Po jejím návratu byla její smlouva ze zjevných důvodů ukončena. Pro informaci, velikost jejího úvazku na Katedře ekonomie byla 0,1 a slečna Šeneklová i nadále zůstává jako projektová asistentka při administraci některých projektů.

Můj zdroj k tomu dodává: 

 

Odchod Zuzaně Šeneklové nabídli zničehonic až dlouho poté, co se sekretářka vrátila, takže s návratem z mateřské to nemůže souviset. Že to naopak souvisí s podpisem petice, to ukazují jiné věci. Zuzana Šeneklová hned po podpisu vypadla z činností, které do té doby dlouhodobě dělala: přestala být využívána pro organizování promocí, pro organizování zasedání vědeckých rad fakulty apod. 
Úvazek sice Zuzana Šeneklová měla 0,1, ale to bylo proto, že většinu peněz za svoji práci dostávala jako stipendium. (To je obvyklá praxe.) A výplata stipendia v říjnu najednou skončila. Zuzana Šeneklová byla při ukončování pracovního poměru ujištěna, že jde jen o formální změnu, ale slíbené peníze už nepřišly. Teď sice pro fakultu pracuje, ale už jen ze setrvačnosti na dobíhajícím projektu.

—————

Zpět