Z Národohospodářské fakulty odešel Radek Soběhart

31.12.2012 04:00

S koncem roku odešel Radek Soběhart z katedry hospodářských dějin. Pokud mohu věřit svému zdroji, odešel sám poté, co děkan Miroslav Ševčík provedl jeho vedoucímu, Františku Stellnerovi.

Děkan Miroslav Ševčík ale oficiálně sděluje toto: "Radek Soběhart a František Stellner odešli na vlastní žádost, když byla odhalena jejich závažná finanční pochybení se škodou, která je vyšší než škoda značná. Poté, co uhradili vzniklou škodu, jim byl umožněn odchod dohodou."

(Pro neznalé: "škoda značná" je právní pojem. Znamená škodu alespoň 500 000 Kč. Je-li škoda vyšší než škoda značná, nazývá se "škoda velkého rozsahu" a začíná na 5 000 000 Kč. Opravdu dokázal akademický pracovník udělat finanční pochybení ve výši 5 milionů korun?)

—————

Zpět