Žádost k akademickému senátu NF od Marka Mičúcha a Pavla Minárika

09.10.2012 00:00

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore.

Obracíme se na Vás v situaci gradujícího konfliktu mezi vedením fakulty a členy Katedry
institucionální ekonomie. Jak možná víte, nejasné okolnosti výměny vedení KIE vedly velkou většinu
pracovníků KIE k podpisu otevřeného dopisu děkanovi. Rovněž mezi studenty roste nespokojenost
s postupem děkana, která se odráží v podpisech pod peticí „Za transparentní vedení NF“ (viz:
https://www.zatransparentnivedeni.cz/). Bohužel, reakce vedení NF se nezdá být adekvátní – otevřený
dopis podepsaný zaměstnanci KIE byl stržen ze dveří prof. Šímy a přes jeho žádost nebylo dovoleno
jeho vystavení na stránkách KIE či NF. Kauza navíc dostává mezinárodní rozměr, neboť proti odvolání
Davida Lipky se otevřeným dopisem postavili i významní ekonomové ze zahraničních univerzit (viz:
https://econfaculty.gmu.edu/klein/Assets/Open_letter_to_Dean_Sevcik.pdf).
Domníváme se, že Akademický senát NF by měl vstoupit do řešení této věci, dostát své kontrolní
funkci a jménem studentů a pedagogů NF žádat, aby vedení fakulty jasně a srozumitelně vysvětlilo své
jednání. Současný postoj, kdy se děkan odvolává pouze na své pravomoci dané formálními pravidly a
ignoruje akademické zvyklosti, zhoršuje vnitřní prostředí na fakultě a hrozí poškodit dobré jméno
fakulty doma i v zahraničí. Proto bychom Vás chtěli požádat, aby se Akademický senát NF tímto
problémem zabývat a zabránil újmě, která fakultě hrozí.

S pozdravem
Ing. Marek Mičúch, PhD.
Ing. Mgr. Pavol Minárik

—————

Zpět