Zasedání akademického senátu NF

17.10.2012 00:00

Na zasedání akademického senátu se měly kromě obyčejných věcí řešit i podněty od Josefa Šímy a  od Marka Mičúcha a Pavla Minárika. Předseda Ján Pavlík ale řekl, že tyto podněty se týkají věcí, které akademickému senátu nepříslušejí, a hned dal hlasovat o tom, že je všechno v pořádku. Někteří senátoři žádali aspoň vyslechnutí protistran. To předseda odmítl s tím, že po řádném zasedání k tomu bude rozprava. 

Ovšem po skončení řádného zasedání se už nedělá zápis. Podívejte, co je jen v zápise ze zasedání.

Jak mi ukázal následný rozbor, ti starší si vzpomněli na zasedání akademického senátu před deseti lety, kdy také stál děkan (tenkrát Ivo Straka) proti učitelům (tenkrát Holman, Ševčík, Schwarz a spol.). Tenkrát ale byla rozprava připuštěna a všechno se dalo do zápisu.

I když v zápisu nic není, někdo si podle mne musel zasedání nahrávat. Na webu petice se totiž objevil výtah z vystoupení Miroslava Svobody (který vystoupil  s asi nejucelenější kritikou děkana Miroslava Ševčíka).

Vypadá to dost jako přepis, co bylo řečeno. Chápu, že sice tohle asi mělo na zasedání největší vypovídací hodnotu (Miroslav Svoboda dělal děkanovi poradce, takže měl asi nejlepší informace), ale asi nejsem sám, koho by zajímaly i další věci, které se na senátu odehrály. Nemá někdo celý přepis zasedání a neposlal by mi ho?

—————

Zpět