Zasedání AS VŠE k situaci na Národohospodářské fakultě

25.03.2013 13:00

Tři týdny po minulém zasedání se akademický senát školy zase zabýal situací na NF. Měly být jen předneseny závěry mediátora a pracovní skupiny.

Místo toho vystoupili lidé okolo děkana Miroslava Ševčíka i on sám s konfrontačními projevy:

  • Jan Vondráček (vedoucí katedry práva) tvrdil, že minule byla neveřejnost části zasedání v rozporu s jednacím řádem. To předsednictvo senátu uznalo (namítali to již předtím i senátoři).
  • Jan Vondráček tvrdil, že minule nebyl bod týkající se fakulty zařazen na program v souladu s jednacím řádem. V diskusi se ale ukázalo, že si nepamatuje, že tato námitka byla již munule zodpovězena - bod na program zařadilo předsednictvo senátu, v řádném časovém termínu.
  • Jan Vondráček se ohradil proti výtce, že zástupci NF neposkytovali součinnost pracovní skupině senátu, nebo dokonce obstruovali. Když byl ale upozorněn, že toto nikdo netvrdil, tak proč se ohrazuje proti něčemu, co tu nikdo neříká, už neodpověděl.
  • Jan Vondrářek tvrdil, že pracovní skupina a mediátor řešili jiné věci, než měli. Ukázalo se ale, že si špatně přečetl zápis, takže směšoval problém, který měla skupina s mediátorem řešit, a cíl jejich činnosti.
  • Jan Vondráček obvinil Jiřího Schwarze z podjatosti, protože jeho příbuzným je Josef Šíma. (Neřekl ale, jak souvisí osoba Josefa Šímy s kontroverzí mezi děkanem a studentkami.)
  • Děkan Miroslav Ševčík obvinil senátora Miroslava Svobodu, že zmanipuloval zápis. Byl ale upozorněn, že Miroslav Svoboda byl jen jedním z připomínkujících a že zápis je připomínkován všemi senátory a všichni se mohli k navrženým připomínkám vyjádřit. Dále byl upozorněn jak senátory, tak kvestorem, že zápis je vždy jen zkratkou. Navíc je v něm výslovný odkaz na audiozáznam z jednání.
  • Pavel Řežábek (člen katedry hospodářské politiky) začal citovat z důvěrného e-mailu. Místopředseda senátu mu pak vytknul, že nejdřív mluví o tom, jak nechce přestřelky, a pak vzápětí střílí do protistrany.

Senát odhlasoval, že pracovní skupina (bez mediátora) bude pokračovat.

Na zasedání se taky ukázalo, že tajemnice Jeannette Franková možná minule nelhala, když tvrdila, že den před incidentem nevolala na útvar obrany a ochrany a nežádala o zamezování vylepování plakátů. Ona tam sice volala, ale tu žádost prý neřekla během telefonátu, nýbrž později. Vedoucí útvaru obrany a ochrany nicméně svoje původní stanovisko nezměnil

(Důvod, proč se prý nedá původní výrok tajemnice povžovat za lež, je rafinovaný. Na minulém zasedání dostala otázku: "Je to pravda, že jsi volala na útvar obrany ochrany?" Na tu odpověděla: "Není to pravda, že jsem volala na útvar ochrany a obrany a žádala jsem o zamezování vylepování plakátů. Není." Všichni si mysleli, že odpovídá na tu položenou otázku, JESTLI volala. Její NE ale prý bylo odpovědí na (nepoloženou) otázku, PROČ volala.)

K dispozici je zápis a také multimediální záznam (po přihlášení) z celého zasedání.

—————

Zpět