Zasedání celoškolského akademického senátu: další ostuda Miroslava Ševčíka

23.09.2013 00:00
Tento den se konalo zasedání celoškoského akademického senátu. Neslo se ve věcném duchu, dokud nevystoupil děkan Miroslav Ševčík. Ten reagoval na doporučení legislativní komise, aby se návrh jednacího řádu vědecké rady fakulty neschválil.
 
Senátor Korecký k tomu na FB napsal: "Představitelé NF VŠE nadále pokračují v dishonestujícím přístupu k AS VŠE. Konkrétně podle vedoucího Katedry práva NF JUDr. Jana Vondráčka senátoři AS VŠE "provádí právní onanii" a podle samotného děkana Ševčíka "se mohou klidně stavět na hlavu", ale materiál předložený NF stejně nakonec projde v podobě, jakou předložili.
Pozoruhodné je, že takto agresivní přístup bez špetky respektu prezentují představitelé fakulty i přesto, že existuje podezření, že její Vědecká rada jedná již od roku 2007 podle jednacího řádu, který nikdy nebyl řádně schválen..."
 
Podrobnosti:
Děkan Ševčík zpochybňoval vývody senátora Zemana a doporučoval mu, že by měl navštěvovat právnické kurzy, konstatoval, že senátoři se mohou stavět třeba na hlavu, ale preambuli (kterou kritizovali) z jednacího řadu nedostanou, tvrdil, že do toho, jak si fakulta upravuje jednací řád, nemá celoškolský senát vůbec zasahovat.
Na zasedání však vzápětí vyšlo najevo naopak zásadní pochybení právě děkana Ševčíka. Ukázalo se, že problémem teď není to, že se návrh jednacího řádu vědecké rady fakulty nelíbí celoškolským senátorům. Hlavním problémem je to, že její současný jednací řád vůbec není platný! V roce 2007 totiž jeho návrh schválil pouze akademický senát fakulty, ale jeho předseda (Miroslav Ševčík) ho nepředal ke schválení celoškolskému akademickému senátu. Vědecká rada fakulty proto již téměř šest let jedná podle neplatného řádu! A je možné, že některá její rozhodnutí kvůli tomu nejsou platná! (Rektor teď bude muset zkoumat všechna rozhodnutí vědecké rady Národohospodářské fakulty od roku 2007, zda byla nebo nebyla platná.)
 
Podobný problém měla fakulta už na jaře, kdy také nedala nový jednací řád ke schválení a jednala podle něj, i když nebyl platný. Teď se ukazuje, že to nebylo výjimečné selhání. Už se dá psát seznam:
1. V únoru 2013 jednala vědecká rada podle nového jednacího řádu který nebyl schválený celoškolským akademickým senátem, takže nebyl platný.
2. V prosinci 2012 jednala vědecká rada podle pravidel per rollam která žádná z verzí jejího jednacího řádu nepřipouštěla.
3. Už od roku 2007 až do současnosti jednala vědecká rada podle neplatného řádu protože ani tento starý řád nikdy neschválil celoškolský akademický senát.
 
Více zde.

—————

Zpět