Zasedání fakultního akademického senátu

03.04.2013 18:00

Tento den se konalo zasedání akademického senátu Národohospodářské fakulty. Podle účastníků (např. některých senátorů) došlo k různým zvláštnostem:

  • Zasedání formálně řídil předseda senátu Ján Pavlík, nicméně fakticky děkan Miroslav Ševčík, který mu polohlasem říkal, komu má udělit slovo, nebo že má dát hlasovat apod.
  • Na senát přišlo několik dopisů od učitelů a studentů, senát se jimi ale (poměrem hlasů 5:3:1) odmítl zabývat. Senátor Schwarz k tomu poznamenal, že je nekonsistentní, když se senát odmítá zabývat podněty členů akademické obce, kdežto minule klidně projednával a hlasoval o obsahu anonymních serverů.
  • To, komu bylo dáno slovo, bylo značně nevyvážené ve prospěch příznivců děkana Miroslava Ševčíka.
  • Děkan Miroslav Ševčík otevřeně urážel některé kolegy, například senátora Jiřího Schwarze.
  • Na konci zasedání si Miroslav Zajíček a Pavel Řežábek bez jakéhokoli povolení fotili přítomné studenty a učitele (především (jestli výhradně, to není dokázáno) ty, které považovali za opozici).

Josef Šíma k zasedání senátu uvedl:

"Pan profesor Krebs upozornil, že situace na fakultě je nejhorší za posledních 40 let. Já mohu posuzovat posledních 20 a potvrzuji, že nikdy vnitřní spory nenabraly takový rozměr. Když spory byly (a ony byly!) tak se řešily; někdy bolestivě, ale přímo. Nikdy se nedělo to, že by děkan skandalizoval oponenty selektivním zveřejňováním cizí emailové korespondence na zasedání VR nebo AS; že by vedení fakulty ve svém prohlášení podsouvalo oponentům, že jejich nesouhlas se silovou politikou vedení má své kořeny v "nadstandarních benefitech", které pobírali; že by senát fakulty odmítal systematicky projednávat podání členů akademické obce, kteří se tímto cítí poškozeni v situaci, kdy vedení fakulty včetně předsedy senátu neodpovídají na dopisy, které je žádají o vysvětlení; nikdy se nedělo tolik dalších věcí, které na akademickou půdu nepatří. Dle mého je jedinou nadějí na změnu přenesení problému před nezávislý orgán, který jej bude chtít řešit, nikoli dále vyhrocovat; orgán, který vyslyší volání po transparentním vedení fakulty v oblasti personální i v oblasti financování. Ti, kdo byli včera na fakultním senátu, viděli, že tam se produktivní debata nevede. Bude-li takovým orgánem vědecká rada fakulty uvidíme v květnu; bude-li to AS VŠE či rektor, uvidíme během pár týdnů."

K dispozici je zápis ze zasedání, který ale obsahuje silná zkreslení. To dokazuje porovnání zápisu s přepisem.

—————

Zpět