Zasedání Vědecké rady Národohospodářské fakulty

20.02.2013 16:00

Toho dne zasedala vědecká rada Národohospodářské fakulty. Proto se také před ní demonstrovalo.

Vědecká rada se zabývala i situací na fakultě, mimo jiné kvůli dopisu Petra Koblovského a dopisu Josefa Montaga.

Zápis z vědecké rady dosud není k dispozici. Lze citovat jen vyjádření Josefa Šímy na FB, které původně mluví o jiné věci, ale vědecké rady se taky týká: "Na tom prohlášení je zajímavé, že je v rozporu s tím, k čemu následně došla vědecká rada. Tam sice od jedné části členů zaznívala slova o nutnosti podpořit děkana, ovšem následně převážil názor (velmi akcentovaný mj. Václavem Klausem) , že v okamžiku kdy proti krokům vedení protestuje na chodbě stovka studentů a řada pedagogů s nimi sympatizuje, je třeba si přiznat, že nějaký problém existuje a že VR musí vyzvat děkana, aby ho řešil. Nemá-li se situace dále eskalovat, je třeba hledat řešení, a nikoli "identifikovat viníky" a dokazovat, kolik má která strana příznivců. Prohlášení vedení fakulty a v(některých) kateder jde přesně opačným směrem. Situaci hrotí tím, že identifikuje údajné organizátory pomlouvačné kampaně a spekuluje o jejich motivech. Jestli to dobře chápu, tak jsem jedním ze dvou "iniciátorů" a jedním z těch, kteří to dělají pro peníze. Nevěřil bych, že se pod takovýto nesmysl někdo podepíše. A snad nikdo tomu přeci nemůže věřit. (v porovnání s tím je výtka "manažerského selhání" Davida Lipky alespoň elementárně uvěřitelná). VR je tedy prvním klíčovým orgánem, který odolal tlaku a deklaratorně nepodpořil stávající kroky vedení. Doufejme, že to není poslední krok správným směrem."

UPDATE: Zápis ze zasedání vědecké rady je zde.

Po skončení vědecké rady ještě někteří učitelé a studenti diskutovali na chodbě. Přitom děkan Miroslav Ševčík slovně napadl jednu ze studentek, které proti němu demonstrovaly.

UPDATE: Zpětně se zjistila překvapivá nekompetence při řízení vědecké rady:

1. V únoru 2013 jednala vědecká rada podle nového jednacího řádu který nebyl schválený celoškolským akademickým senátem, takže nebyl platný.
2. V prosinci 2012 jednala vědecká rada podle pravidel per rollam která žádná z verzí jejího jednacího řádu nepřipouštěla.
3. Už od roku 2007 až do současnosti jednala vědecká rada podle neplatného řádu protože ani tento starý řád nikdy neschválil celoškolský akademický senát.
 
Více o tomto problému zde.

—————

Zpět