Závěrečná zpráva pracovní skupiny

15.04.2013 00:00

Pracovní skupina senátu hledala smír mezi děkanem a spol. a studentkami.

Byla založená na začátku března, kdy měla pracovat ještě s mediátorem, Jiřím Schwarzem. 

Nejdřví se skupina sešla se studentkami apod. Mediátor byl zástupci fakulty odmítnut. První výstupy mediátor a skupiny jsou tady.

Pak se sešla se zástupci fakulty, kde Miroslav Zajíček hrubě napadl Alenu Češkovou a ta odstoupila ze skupiny.

A nakonec se sešla s oběma stranami najednou.

Tenhle den vydala svoji závěrečou zprávu. Tam píše, že sice nemůže zasahovat do kompetencí funkcionářů fakuty ale že obecně je přesvědčena že:

 

  1. "požadavek ochrany majetku VŠE nemůže být automaticky nadřazen právu člena akademické obce svobodně a veřejně vyjádřit svůj názor.  Jednotlivé sporné situace musí být řešeny individuálně,
  2. jednání mezi členy akademické obce musí být v souladu s etickým kodexem VŠE založeno na vzájemné úctě a respektu.  Nikdo nesmí být vystaven nátlaku, urážlivému či ponižujícímu jednání,
  3. silový/konfrontační přístup k řešení problémů povede spíše k jejich eskalaci než k jejich zmírnění."
 

—————

Zpět